จังหวัดฟันแล้ว ! สั่งปิด 30 วัน “โสด” ผับดังกลางเมือง

โพสเมื่อ : Friday, August 5th, 2022 : 10.39 pm

จังหวัดภูเก็ตฟันแล้ว ! สั่งปิด 30 วัน “โสด” ผับดังกลางเมือง   หลังเกิดเหตุการ์ดใช้อาวุธปินยิงนักเที่ยวที่ลานจอดรถ เสียชีวิต  มีผลตั้งแต่วันที่ 5 ส.ค.

 

จากกรณีเมื่อวันนี้ 1ส.ค.ที่ผ่านมา เกิดเหตุยิงกันบริเวณลานจอดรถหน้าผับ ถ.ภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง โดยมีผู้เสียชีวิตจำนวน1ราย ส่วนคนที่ก่อเหตุได้มอบตัวกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วโดยเป็นการ์ดที่ผับดังกล่าว อย่างไรก็ตามหลังเกิดเหตุ ในส่วนของทางจังหวัดได้สั่งการให้ทาง อำเภอเมืองภูเก็ต ได้มีหนังสือรายงานกับทางจังหวัดเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนวิธีพิจารณาทางปกครอง โดยได้ให้ผู้ได้รับอนุญาตให้ตั้งสถานบริการชื่อโสด เข้าชี้แจงข้อเท็จจริง หรือโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานอย่างใดต่อเจ้าหน้าที่ภายในวันที่ 4 สิงหาคม ที่ผ่านมา

ความคืบหน้าล่าสุดวันนี้(5 ส.ค.65)นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า นาย ณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตให้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการสอบสวนหาข้อเท็จจริง และ หลังจากสอบสวนและแล้วทางจังหวัดภูเก็ตจึงได้มีคำสั่งจังหวัดภูเก็ตที่ 5400/2565 เรื่อง สั่งพักใช้ใบอนุญาตสถานบริการ โสด “SOD” เป็นเวลา 30 วัน

นาย อานุภาพ กล่าวต่อไปว่า ทางสถานีตำรวจภูธรเมืองภูเก็ต ได้รายงานข้อมูลจากการตรวจสอบพบว่าร้านโสด ซึ่งมีลักษณะเป็นสถานบริการยังเปิดให้บริการอยู่ในขณะเกิดเหตุ โดยฝ่าฝืนกฎหมาย จึงได้ดำเนินคดี โดยได้แจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้จัดการสถานประกอบการ(ร้านโสด) ว่า กระทำผิดอาญาฐาน จัดตั้งสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต และ จำหน่ายสุราโดยไม่ได้รับอนุญาต

และตามที่ทางจังหวัดภูเก็ตได้แจ้งให้ผู้ได้รับใบอนุญาตสถานบริการ โสด “SOD”ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์ในการกระทำความผิดกฎหมาย โดยได้กำหนดระยะเวลาให้ได้มีโอกาสที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอ และ มีโอกาสที่จะได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตน ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ผู้ประกอบการซึ่งเป็นคู่กรณีได้โต้แย้งหรือแสดงพยานหลักฐานของตนตามที่ให้โอกาสสรุปได้ว่า “โดยผู้ได้รับใบอนุญาตสถานบริการ โสด “SOD” ชี้แจ้งว่าเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตสถานบริการ โสด “SOD” ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 445/ 1 ถนนภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ตในวันที่ 1 สิงหาคม 2565

ระหว่างที่สถานบริการกำลังจะปิด เนื่องจากในเวลาดังกล่าวมีฝนตก ลูกค้าติดฝนอยู่จำนวนหนึ่ง ทางร้านได้มีการเก็บกวาดเคลียร์ข้าวของ หลังจากนั้นเวลาประมาณ 04.00น. น. พนักงานดูแลรักษาความปลอดภัยของร้านได้ยินเสียงลูกค้าทะเลาะวิวาทกันบริเวณลานจอดรถ จึงได้เข้าไปดูและเข้าไปห้ามปรามจนนำไปสู่ใช้อาวุธปืน เป็นเหตุให้มีผู้ถึงแก่ความตาย

โดยผู้ก่อเหตุ เป็นพนักงานดูแลรักษาความปลอดภัยของร้าน ได้พกพาอาวุธปืนและใช้อาวุธปืนยิง ซึ่งเหตุเนื่องจากการทำงานและเวลาที่เกิดเหตุเป็นเวลาที่ต่อเนื่องกัน ตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.2509มาตรา 16 (6) ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้มีการนำอาวุธเข้าไปในสถานบริการ เว้นแต่เป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ซึ่งอยู่ในเครื่องแบบนำเข้าไปเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย”โ

โดยข้อเท็จจริงปรากฎว่าแม้จะเป็นพนักงานดูแลรักษาความปลอดภัยก็ไม่สามารถจะพกพาอาวุธปืนเข้าไปในสถานบริการหรือในที่สาธารณะได้ เป็นหน้าที่ของผู้รับอนุญาตสถานบริการที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ซึ่งกรณีเหตุการณ์ที่เกิดถือได้ว่า ผู้ได้รับอนุญาตให้ตั้งสถานบริการชื่อ โสด”SOD” ฝ่าฝืนตามมาตรา 16 (6) กรณีการเปิดให้บริการของสถานบริการจากข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน เห็นว่าสถานบริการโสดเป็นสถานบริการตาม พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.2509 ตามมาตรา 3 (4)กำหนดระยะเวลาเปิดปิดตามกฎกระทรวง ระหว่างเวลา 18.00 – 01.00 ของวันรุ่งขึ้น

ทั้งนี้เมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงที่ปรากฎอีกประการหนึ่ง ถือได้ว่าสถานบริการดังกล่าวเปิดเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.2509 จึงถือได้ว่าเป็นสถานที่ที่มีการกระทำผิดกฎหมายและมีพฤติการณ์อันขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน โดยเปิดโอกาสทราบได้รับทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งแสดงพยานหลักฐาน ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ไม่มีน้ำหนักหรือพยานหลักฐานเพียงพอที่จะสามารถรับฟังได้

จึงอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.2509 มาตรา 21 ประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 4 เมษายน 2548 ข้อ 3 (3) และตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 7/2551 ลงวันที่8 มกราคม 2551 ตามข้อ 16 ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตจึงพักใช้ใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ โสด “SOD”ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 445/1 ถนนภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต มีกำหนดระยะเวลา 30 วันตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 3กันยายน 2565

อย่างไรก็ตามทางจังหวัดขอให้สถานบริการทุกแห่งให้ปฏิบัติตามกฏหมายโดยเคร่งครัดหากมีการฝ่าฝืนทางจังหวัดก็จะมีการบังคับใช้กฏหมายโดยเคร่งครัดต่อไป

นาย อานุภาพกล่าวปิดท้ายว่า นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ขอยืนยันต่อพี่น้องประชาชนจากปัญหาที่เกิดขึ้นจังหวัดไม่ได้เพิกเฉยและดำเนินการตามกระบวนการของกฎหมาย เพื่อสร้างความสงบเรียบร้อยให้เกิดขึ้นในจังหวัดภูเก็ตต่อไป