จังซีลอน ภูเก็ต  เฝ้าระวัง “โควิด” ออกมาตรการป้องกันเข้มทำ“Big Cleaning –ร้านค้าข่ายเสี่ยงต้องปิด

โพสเมื่อ : Thursday, March 19th, 2020 : 10.59 am

จังซีลอน ป่าตอง ภูเก็ต  ออกมาตรการเข้ม เฝ้าระวังการแพร่ระบาดการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างใกล้ชิด ร้านค้าเข้าข่าย ปิดตามประกาศจังหวัด พร้อมทำ “Big Cleaning” ฉีดพ้นน้ำยาฆ่าเชื้อทั่วห้าง 19 – 20 มี.ค.นี้

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด บริษัท ภูเก็ตสแควร์ จำกัด ผู้บริหารศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง ภูเก็ต  จึงได้ออกมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างใกล้ชิด ควบคู่กับมาตรการป้องกันขั้นสูงสุดตามมาตรฐานสุขอนามัยของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อความปลอดภัยของพนักงาน ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บริการทุกท่านเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ได้มีมติเห็นชอบดำเนินการ ตามมติคณะรัฐมนตรี มาตรการยับยั้งการระบาดไวรัสโควิด-19 ให้ปิดสถานบริการ สถานบันเทิง โรงมหรสพ14 วัน มีผลบังคับใช้ 18 มีนาคม 2563 นั้น ทางศูนย์การค้าฯ ได้ขอความร่วมมือ ผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าข่าย ปิดทำการชั่วคราวเป็นระยะเวลา 14 วัน โดยมีผลเริ่มตั้งแต่วันที่ 18 – 31 มีนาคม 2563 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

นอกจากนั้นศูนย์การค้าฯ ยังได้ปฏิบัติตามแนวทางมาตรฐานอนามัยของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด พร้อมตระหนักดีถึงความสำคัญในความปลอดภัยของลูกค้า พนักงาน ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บริการทุกท่านอย่างสูงสุด จัดให้มีการทำความสะอาดครั้งใหญ่ “Big Cleaning” และทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อที่ได้รับมาตรฐานโรงพยาบาลจากผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะทั่วทั้งศูนย์การค้าฯ ในคืนวันที่ 19 – 20 มีนาคม 2563 นี้ พร้อมทั้งทำการเปลี่ยนแปลงเวลาเปิด-ปิด การให้บริการของศูนย์กาค้าฯใหม่ จากเดิมเวลา 11.00 – 22.00 น. เป็นเวลา 11.00 –  21.00 น. โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง

 บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าดำเนินการตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง พร้อมทั้งติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อความปลอดภัยขั้นสูงสุด ทั้งนี้ขอความร่วมมือจากพนักงาน ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บริการทุกท่าน ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่าง ๆ โปรดปฏิบัติตามนโยบายของภาครัฐด้วยการเฝ้าระวังตนเองภายในระยะเวลา 14 วัน เพื่อร่วมกันผ่านพ้นเหตุการณ์วิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกันอย่างดีที่สุด