ค้านไม่เอาโรงฆ่าสัตว์ ! โรงเรียนนานาชาติ UWC รุกยื่นหนังสือรองผู้ว่า หวั่นกระทบสิ่งแวดล้อม

โพสเมื่อ : Tuesday, March 1st, 2022 : 6.29 pm

ไม่เอาโรงฆ่าสัตว์ ! ตัวแทนโรงเรียนนานาชาติ UWC ตื่น! รุกยืนหนังสื่อผ่านรองผู้ว่าฯ ภูเก็ต คัดค้าน การก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ เหตุตั้งอยู่ฃใกล้โรงเรียน  หวั่นส่งผลกระทบสภาพแวดล้อมในระยะยาว

วันนี้ (1 มี.ค.65) ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังใหม่) นางสิริวิภา ดุษิยามี เบอร์เกอร์ ประธานมูลนิธิโรงเรียนนานาชาติ UWC พร้อมด้วย นางลูรอล รามิเรส ผู้อำนวยการโรงเรียนนานาชาติ UWC เข้าพบนายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ยื่นเรื่องคัดค้านการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ ที่มีพื้นที่ก่อสร้าง 3-4 ไร่ ห่างจากโรงเรียนประมาณ 300 – 400 เมตร ซึ่งโรงเรียนตั้งอยู่ใกล้บริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาพระแทว ทั้งนี้ ทางผู้บริหารเกรงว่า การก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์จะส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมในระยะยาว

นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต  กล่าวภายหลังการพูดคุย กับผู้บริหารโรงเรียนนานาชาติ UWC ว่า กรณีดังกล่าว ทางจังหวัดได้รับเรื่องร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร และอยู่ในระหว่างการแจ้งให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ตทราบ  ทั้งนี้ ทางผู้ร้องไม่ต้องกังวล เนื่องจากก่อนที่จะนำเรื่องเสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมของจังหวัด การก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ดังกล่าว จะต้องผ่านการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA (Environment Impact Assessment) ก่อน

โดยคณะกรรมการฯ จะต้องแจ้งผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้ามาแสดงความคิดเห็นให้ยุติว่าทุกฝ่ายให้การยอมรับให้สังคมเดินหน้าได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ทางจังหวัดได้รับเรื่องไว้โดยจะให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลกลับมาเพื่อให้คณะกรรมการฯ นำเข้าสู่ที่ประชุมพิจารณาอีกครั้ง

อำนวย กล่าวด้วยว่า สำหรับจังหวัดภูเก็ตเป็นพื้นที่ควบคุมสิ่งแวดล้อม ดังนั้นการดำเนินการต่าง ๆ จะต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ที่สำคัญเกี่ยวข้องกับภาพลักษณ์ของจังหวัดภูเก็ต ที่เตรียมพื้นที่ให้พร้อมในการเป็นเจ้าภาพการจัดประชุม Specialized Expo 2028 ภายใต้แนวคิดเมืองศักยภาพด้านสุขภาพโลก ดังนั้นการดำเนินการต่าง ๆ จะต้องคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ที่สำคัญจะต้องส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีต่อจังหวัดภูเก็ต