คปภ.ร่วมป้องกันอุบัติเหตุทางถนนพร้อมจำหน่ายกรมธรรม์ช่วงสงกรานต์

โพสเมื่อ : Tuesday, April 11th, 2017 : 12.44 pm

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดภูเก็ต (คปภ.) จัดกิจกรรมป้องกันอุบัติเหตุทางถนนและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โครงการจำหน่าย กรมธรรม์ประกันภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์

เมื่อเร็วๆนี้ ที่สถานีขนส่งจังหวัดภูเก็ต แห่งที่ 2 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดกิจกรรมป้องกันอุบัติเหตุทางถนนและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โครงการจำหน่าย กรมธรรม์ประกันภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยมี นางสาวสุวิมล แซ่ลิ้ม ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดภูเก็ต (คปภ.) นายเดชาคนี ลีลานนท์ ปลัดเทศบาลตำบลรัษฎา นายสมคิด สุภาพ สมาชิกสภาอบจ.ภูเก็ต ประธานชมรมแอโรบิกมวยไทย เครือข่ายบริษัทประกันภัย และประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วม

นางสาวสุวิมล แซ่ลิ้ม ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดภูเก็ต (คปภ.) กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดภูเก็ต ในสถานะหน่วยงานที่มีบทบาทด้านการกำกับดูแลอุตสาหกรรมประกันภัยและส่งเสริมให้ประชาชนทุกระดับทั่วประเทศได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัยได้รับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย ตลอดจนตระหนักถึงคุณค่าและคุณประโยชน์ของการสร้างหลักประกันความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน ให้กับตัวเองและครอบครัว

โดยร่วมมือกันกับ สถานีขนส่งจังหวัดภูเก็ตแห่งที่ 2 และเทศบาลตำบลรัษฎา เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นต่อการใช้บริการรถโดยสารประจำทางทั่วประเทศ และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัยให้แก่ประชาชนที่ใช้บริการรถโดยสารประจำทาง โดยใช้ระบบประกันภัยเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ด้าน นายสนิท ศรีวิหค กล่าวว่า การที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดภูเก็ตสถานีขนส่งจังหวัดภูเก็ต แห่งที่ 2 และเทศบาลตำบลรัษฎา ได้ร่วมมือกันจัดกิจกรรมนี้ขึ้น ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมาก เพราะการสร้างหลักประกันให้ตนเอง ถือว่าเป็นการสร้างความมั่นคงในชีวิตด้วย โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เป็นห้วงเวลาที่ประชาชนต้องเดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อพบปะครอบครัวและญาติพี่น้อง อาจจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้สูง ฉะนั้นการสร้างเสริมความมั่นคงเพื่อความปลอดภัยในชีวิตจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่เราต้องใส่ใจ

ทั้งนี้ ได้ฝากถึงประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ต ให้เฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานต์เป็นไปตามวัฒนธรรมของประเทศไทย เช่น การรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ การทำบุญ การพบปะครอบครัว เป็นต้น เพราะถือเป็นประเพณีดั้งเดิมที่สวยงาม และอย่าสนุกสนานจนลืมตัว ใช้ชีวิตบนความไม่ประมาท แล้วเราจะเฉลิมฉลองช่วงเทศกาลอย่างมีความสุข