คนภูเก็ต พังงา กระบี่ เฮ! ดังๆ เดินหน้าสร้าง รพ.มอ.ภูเก็ต แล้ว คาดเสร็จปี 2570

โพสเมื่อ : Wednesday, March 15th, 2023 : 10.29 am

เฮ! ดังๆ ได้ใช้แน่ เดินหน้าแล้วโครงการสร้าง  “รพ.ม.อ. ภูเก็ต”  หลัง ครม.อนุมัติ งบกว่า 3,000 ล. บาทให้ดำเนินการ ขยายเป็นรพ. 500 เตียง คาดเปิดให้บริการได้ปี 2570 เน้นดูแลผู้ป่วยโรคซับซ้อน และ ส่งต่อมาจากระบบสาธารณสุขในพื้นที่

​รศ.ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดี วิทยาเขตภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการศูนย์สุขภาพนานาชาติอันดามัน  ว่า  คณะรัฐมนตรี (ครม.) ภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบแล้วโครงการณในภาพรวม ซึ่งใช้วงเงินในการดำเนินการ  จำนวน 5,116 ล้านบาท เมื่อเดือนตุลาคม 25665  โดยเป็นงบประมาณผูกพัน 5 ปี ระหว่างปีงบประมาณ 2566 -2570 ภายในโครงการจะประกอบด้วย วิทยาลัยสุขภาพนานาชาติ ซึ่งจะเป็นแหล่งผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เช่น  แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ เภสัชกร เป็นต้น เพื่อรองรับการขับเคลื่อนประเทศไปสู่เมดิคัล ฮับ,

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต รองรับการรักษาผู้ป่วยตติยภูมิ และโรคที่มีความซับซ้อน, ศูนย์ทันตกรรมดิจิทัล , ยกระดับแพทย์แผนไทยสู่แพทย์แผนโลก และ ศูนย์เทคนิคการแพทย์ ซึ่งจะเป็นต้นทางในการตรวจเช็คร่างกาย การตรวจวิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ การตรวจคัดกรองโรคต่างๆ ตลอดจนการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพทั้งแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างมีมาตรฐานและทันสมัย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวในการเข้ามาท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดอันดามันและประเทศไทย

​“ล่าสุดเมื่อวันที่ 24 มกราคม ที่ผ่านมา ครม.ได้อนุมัติงบประมาณ ก่อสร้างโรงพยาบาล ม.อ.ภูเก็ต วงเงิน 3,140 ล้านบาท ขณะนี้ได้ผู้รับเหมา ออกแบบเรียบร้อยแล้ว และ อยู่ระหว่างการตรวจสอบแบบ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 8 เดือนข้างหน้า หากเป็นไปตามห้วงเวลาดังกล่าว จะสามารถเริ่มก่อสร้างเริ่มได้ในปีงบประมาณ 2567  นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป และคาดว่าจะแล้วเสร็จพร้อมเปิดให้บริการได้ในปี 2570

ตามแผนงานเดิมจะเป็นโรงพยาบาลขนาด 300 เตียง แต่ด้วยงบประมาณ ที่ได้รับจะมีการขยายเพิ่มเป็น 500 เตียง ขณะเดียวกันคณะรัฐมนตรี ได้ให้คำแนะนำด้วยว่า เพื่อ ไม่ให้ภารกิจทับซ้อน กับการให้บริการของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ดังนั้นภารกิจหลักของโรงพยาบาล ม.อ.ภูเก็ต จะเน้นการดูแลผู้ป่วยโรคซับซ้อน และเป็นการส่งต่อมาจากระบบสาธารณสุขในพื้นที่ เพราะที่ผ่านมา ตัวเลขผู้ป่วยด้วยโรคซับซ้อนที่มีการส่งต่อในฝั่งอันดามัน 3 จังหวัด คือ ภูเก็ต พังงา และกระบี่ มีจำนวน 13,500 ครั้ง หรือประมาณ 9,000 คนเศษ หมายความว่ามีผู้ป่วยบางรายมีการส่งซ้ำ ซึ่งถือเป็นช่องว่างของระบบสาธารณสุขในพื้นที่  และเป็นความจำเป็นที่จะต้องมีโรงพยาบาลฯ มารองรับ”

รศ.ดร.พันธ์ กล่าวด้วยว่า ในส่วนของการเตรียมความพร้อมที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลนั้น  ได้มีการผลิตบุคลากร โดยเปิดรับนักศึกษาแพทย์ หลักสูตรนานาชาติไปแล้วจำนวน 1 รุ่น  และ อยู่ระหว่างรับนักศึกษาแพทย์รุ่นที่ 2  ในส่วนของพยาบาล ได้มีการเปิดรับนักศึกษาพยาบาลไปแล้ว 3 รุ่น เป็นหลักสูตรนานาชาติเช่นกัน นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรของผู้ปฏิบัติงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะอีกกว่า 25 หลักสูตรด้วย