คนภูเก็ตร่วมด้วยช่วยกัน “คุณแม่จู้” ร่วม 9 องค์กรมอบเงินสนับสนุน “กองทุนภูเก็ตต้านภัย COVID-19”

โพสเมื่อ : Saturday, March 28th, 2020 : 5.51 pm

คนภูเก็ตร่วมด้วยช่วยกัน  “คุณแม่จู้” ร้านขายของฝากภูเก็ต  มอบเงิน 5 แสน ร่วมสนับสนุน “กองทุนภูเก็ตต้านภัย COVID-19”  ขณะที่ 9 องค์กร ภาคเอกชนพร้อมใจมอบเงินสนับสนุนตั้งต้นนำไปช่วยเหลือโรงพยาบาล

 

เมื่อเวลา 14.00 น. วันนี้ (28มี.ค.) นายวิสุทธิ์ สันติกุล ประธานกรรมการบริหาร (CEO) คุณแม่จู้ ร้านขายของฝากภูเก็ต พร้อมด้วย ทีมผู้บริหาร และ คณะกรรมการ คุณแม่จู้ ร้านขายของฝากภูเก็ต  เข้ามอบเงินสนับสนุนเข้ากองทุน “ภูเก็ตต้านภัย COVID-19  “ ซึ่ง 9 องค์กรเอกชนภูเก็ต จัดตั้งขึ้น เพื่อร่วมกันต้านภัยโควิด-19” จำนวน 500,000 บาท สำหรับนำไปใช้ในการต่อสู้กับภัยโควิด

โดยมี นายแพทย์เฉลิมพงษ์ สุคนธผล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต พร้อมด้วย ผู้นำ  9 องค์กรภาคเอกชน ประกอบด้วย นายนิพนธ์ เอกวานิช ประธานบริหาร PKCD นายก้องศักดิ์ คู่พงศกร นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ นางสาวเชิญพร กาญจนสาย ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต นางสุพัตรา จารุอริยานนท์ เป็นตัวแทนผู้รับมอบ

อย่างไรก็ตามสำหรับกองทุนดังกล่าว 9 องค์กรเอกชนได้จัดตั้งขึ้น เพื่อบูรณาการ การรับบริจาคในการสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นแก่ โรงพยาบาลรัฐทั้ง 5 แห่ง ประกอบด้วย โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต โรงพยาบาลป่าตอง โรงพยาบาลถลาง โรงพยาบาลฉลอง และโรงพยาบาล อบจ. รวมถึงโรงพยาบาลสนามภูเก็ต (หอประชุมศาลากลางหลังใหม่) รวมทั้งระดมภาคเอกชนรวมบริจาคเป็นเงินต้นต้น ประกอบด้วย

  1. สมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ บริจาคเป็นเงิน 30,000 บาท 2. PTA บริจากเงินสด 30,000 บาท 3. สมาคมธุรกิจโรงแรมหาดกะตะกะรน บริจาคเงินสดจำนวน 30,000 บาท 4. บริษัท PKCD บริจาคเงินสด 30,000บาท 5. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต บริจาคเงินสด 20,000 บาท.

  1. คุณวัชร จารุอริยานนท์ สนามมวยไทเกอร์ บริจาค 50,000 บาท 7. สมาคมอสังหาริมทรัพย์ ภูเก็ต บริจาค 30,000 บาท 8. คุณสมจิต ศักดิ์ศรีทวี บริจาค 50,000 บาท 9. คุณเอมอร ลิขิตอิทธิรักษ์ 50,000 บาท (โรงแรม Andakira Hotel+Crest Resort and Pool Villa) 10. โรงแรมเดอะวิจิตรรีสอร์ท ภูเก็ต บริจาค 20,000

11.นายณรงค์ชัย เอกวานิช  บริจาค 15,000 บาท 12.โรงเรียนในเครือขจรเกียรติ บริจาค 30,000 บาท 13. โรงแรมโกลเด้นท์แซนด์ บริจาค 5,000 บาท  14. Peach Group Resort บริจาค 20,000  15.สมาคมโรงแรมหาดป่าตอง บริจาค 20,000 บาท  16.โรงแรมดวงจิตต์ รีสอร์ท บริจาค 200,000 บาท 17.สมาคมสปาเพื่อสุขภาพ บริจาค 10,000 บาท 18. ร้านคุณแม่จู้ บริจาค 500,000 บาท และ 19.นายวานิช เอกวานิช 1 ล้านบาท

สำหรับผู้ที่ต้องการบริจาค เพื่อให้เกิดความสะดวกสูงสุดในการจัดหาอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานทางการแพทย์ ขอเชิญชวนให้บริจาคเป็น เงินสด ผ่านการโอนเงินบัญชี 9 องค์กรเอกชน ภูเก็ตต้านภัยโควิด-19  ผ่านบัญชี “สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต” ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา เลขที่บัญชี 4761112296