คนภูเก็ตยังไม่ลงทะเบียนฉีดวัคซีดอีกแค่ 8 หมื่น ฉีดครบพาภูเก็ตก้าวไปข้างหน้าได้แน่

โพสเมื่อ : Thursday, May 27th, 2021 : 12.05 pm

คนภูเก็ตยังไม่ลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด เหลืออีกแค่  84,722 คน วอนรีบจองคิว ผู้ว่าสั่งการเชิงรุกกำนันผู้ใหญ่บ้านเร่งตามตัวฉีดทั้งหมดเพื่อพาภูเก็ตเพื่อฟื้นเศรษฐกิจรับเปิดเมือง ขณะคนต่างจังหวัดอยู่ในภูเก็ตจริงได้ฉีดแน่

 

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวถึงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิดในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตหลังเกิดดรามา ระบบรับลงทะเบียนแจ้งตัดสิทธิ์คนต่างจังหวัดที่เข้ามาลงทะเบียนเพื่อฉีดวัคซีนในจังหวัดภูเก็ต ผ่านทางรายการผู้ว่าพบประชาชนเมื่อวันที่ 26 พ.ค. ที่ผ่านมา ว่า ในการลงทะเบียนฉีดวัคซีนของจังหวัดภูเก็ตมีการตรวจพบว่าคนต่างจังหวัดเข้ามาลงทะเบียนเพื่อขอใช้สิทธิในการฉีดวัคซีนเกือบ 30,000 คน

ทางจังหวัดจึงต้องทบทวน เนื่องจากพบว่ายังมีชาวจังหวัดภูเก็ตอีกประมาณ 84,722 ราย ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดภูเก็ต แต่ยังไม่ได้ลงทะเบียนทางจังหวัดต้อการให้คนเหล่านี้ได้มาฉีดให้ครบ เพื่อที่จำนวนเปอร์เซ็นการฉีดวัคซีนของจังหวัดภูเก็ตเป็นไปตามเป้าที่วางไว้ ประกอบกับขณะนี้อย่างที่ทราบสถานการณ์การนำเข้าวัคซีนของประเทศยังไม่นิ่ง เราไม่รู้ว่าการจัดส่งวัคซีนจากต่างประเทศมาให้ประเทศไทยจะเป็นไปตามเป้าที่วางไว้หรือไม่ ถ้าวัคซีนไม่มาตามเป้า คนภูเก็ตไม่ได้ฉีดตามที่กำหนดก็จะมีปัญหาเกิดตามมา

แต่อย่างไรก็ตามในส่วนของคนต่างจังหวัดที่ทำงานอยู่ในจังหวัดภูเก็ต และ อาศัยอยู่ในจังหวัดภูเก็ตจริงๆ คนกลุ่มนี้ก็เป็นอีกกลุ่มที่จะได้รับการฉีดวัคซีนในส่วนของจังหวัดภูเก็ตอย่างแน่นอน แต่จะต้องทบทวนและยืนยันตัวตนกับทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน หรือบริษัท สำนักงาน เพื่อให้รับรองว่าเป็นคนที่ทำงานอยู่ในพื้นที่ และอาศัยอยู่จริงๆ  เพราะก่อนหน้านี้มีการตรวจพบว่ามีคนจากต่างจังหวัด และไม่ได้ทำงานอยู่ในภูเก็ตเข้ามาลงทะเบียนเพื่อขอใช้สิทธิจำนวนมาก

อย่างไรก็ตามในขณะนี้ในส่วนของจังหวัดภูเก็ตพบว่าตัวเลขของประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้วจำนวน 20 % รวมในส่วนที่ฉีดเพิ่มจำนวน 1 เข้ม ในขณะนี้พบว่าจำนวนผู้ฉีดวัคซีนแล้ว กว่า 40 % แต่ถ้ารวมที่ลงทะเบียนเพื่อรับการฉีดไว้ ยอดของจังหวัดภูเก็ตจะอยู่ที่ 65 % ซึ่งถือว่าจำนวนตัวเลขดังกล่าวใกล้เคียงกับตัวเลกที่ทางจังหวัดตั้งเป้าไว้ คือจะต้องฉีดวัคซีนให้คนภูเก็ตครบ 70 % ก่อนที่จะเปิดเมืองเพื่อรับนักท่องเที่ยว จนถึงขณะนี้จากการตรวจสอบพบว่ายังมีคนภูเก็ต ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในภูเก็ตจำนวน 84,722 คน ที่ยังไม่ลงทะเบียนเพื่อขอรับการฉีดวัคซีน ทางจังหวัดจึงขอความร่วมมือเพื่อให้คนเหล่านี้เข้าสู่ระบบ

โดยขณะนี้ได้ขอความร่วมมือไปยังกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ลงพื้นที่เคาะประตูบ้านอีกรอบเพื่อเชิญชวนให้คนภูเก็ตออกมาฉีดวัคซีน ถ้าหากลงทะเบียนตอนนี้ก็จะมีคิวฉีดได้เลย ถ้าคนภูเก็ตฉีดครบทุกคนก็จะเกิดภูมคุ้มกันหมู่อย่างจริงจังและภูเก็ตจะสามารถก้าวไปสู่การนำเศรษฐกิจกลับคืนมาให้กับจังหวัดภูเก็ตเพื่อเดินหน้าต่อไปได้