ข่าวดี! ภูเก็ตไม่พบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ติดต่อกัน 7 วันแล้ว

โพสเมื่อ : Saturday, May 9th, 2020 : 10.29 am

ภูเก็ตไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ติดต่อกันเป็นเวลา 7 วันแล้ว ยอดสะสมอยู่ที่ 220 คน รอผลยืนยันจากห้องปฏิบัติการ 52 ราย

 

วันนี้ (9พ.ค.)คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต แจ้งว่า ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม – 8 พฤษภาคม 2563 จังหวัดภูเก็ตมีผู้ติดเชื้อยืนยันโรคโควิด-19 แล้วจำนวน 220 ราย (ไม่พบรายใหม่) โดยผู้ติดเชื้อได้รับอนุญาต ให้กลับบ้าน 185 ราย (เพิ่ม 3 ราย) เสียชีวิต 3 ราย กำลังรักษาพยาบาลอยู่ 31 ราย ที่เหลืออาการอยู่ในเกณฑ์ที่ดี อยู่ระหว่างรอผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 52 ราย) รักษาตัวที่โรงพยาบาล 83 ราย

 

สำหรับผู้ติดเชื้อยืนยันโรคโควิด-19 ทั้งหมดที่รายงานมาข้างต้นนั้น ยังคงรับการรักษาที่โรงพยาบาล ทั้งนี้ ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ขอแจ้งให้ทราบถึงมาตรการป้องกันด้วยเข้าสู่ในช่วงถือศีลอด ของผู้นับถือศาสนาอิสลาม อยากจะเน้นย้ำเรื่องการปฏิบัติตัวโดยเฉพาะการงดกิจกรรม รวมตัวทั้งในมัสยิดและสถานที่อื่น อยู่แต่ในที่พักอาศัยและสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา การรับประทานอาหารละศีลอดควรทานในบ้านและห่างกันมากกว่า 1 เมตรและงดการพูดคุยกัน

สำหรับประชาชนทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตขอขอบคุณ ประชาชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตทุกคนได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการควบคุมและป้องกันโรคโควิด 19 ทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อน้อยลง หรือบางวันไม่มีผู้ติดเชื้อเลย แต่ยังคงเน้นย้ำ ให้ร่วมมือร่วมใจกันต่อไปอีกระยะหนึ่ง เพื่อให้จังหวัดภูเก็ตปลอดโรคโควิด 19 และยังคงเน้นย้ำให้ประชาชนทุกคนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า กินร้อน ช้อนกลาง(ส่วนตัว) ล้างมือบ่อย ๆ และเว้นระยะห่าง 1 – 2 เมตร หากพบว่ามีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หายใจลำบาก มีไข้หรือไม่มีไข้ก็ให้ รีบไปพบแพทย์ เพื่อตรวจหาเชื้อโควิด 19ได้ทันที