ขายทอดตลาดรถ-เรือ เครือข่าย ทรานลี่ ฯ 6 ก.ย.นี้

โพสเมื่อ : Thursday, September 1st, 2016 : 12.54 pm

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประกาศขายทอดตลาดแล้ว ทรัพย์สิน เรือ-รถ เครือข่ายทรานลี่ เทรเวิล จำกัด กับพวก จำนวน 151 รายการ มูลค่าเริ่มต้น 170 ล้านบาทIMG_4339

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้ออกประกาศ เรื่องขายทอดตลาดทรัพย์สิน ราย เครือข่าย ทรานลี่ ทราเวิล จำกัดและพวก โดยประกาศดังกล่าวลงวันที่ 26 ส.ค. 2559 ลงชื่อ พล.ต.อ.ชัยยะ ศิริอำพันธ์กุล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งใจความของประกาศดังกล่าวระบุ ว่า  ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) มีความประสงค์ที่จะขายทอดตลาดทรัพย์สินที่เลขา ปปง.ได้มีคำสั่งยึดและอายัดไว้ชั่วคราวตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งประกอบด้วยเรือ และรถยนต์โดยสารจำนวน 151 รายการ ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ 170 ล้านบาท ซึ่งจะขายทอดตลาดในวันที่ 6 ก.ย. 59 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเทศบาลนครภูเก็ต1467773272823.jpg

สำหรับผู้ประสงค์ที่ เข้าสู้ราคา สามารถติดต่อขอดูทรัพย์สินได้ในวันที่ 5 ก.ย. 59 ระหว่างเวลา 09.30 – 16.00 น. ตามสถานที่ต่างๆ ดังนี้ ประกอบ  ท่าเรือแสงอรุณ 61/195 หมู่ 7 ถนนอนุภาษ ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต ,บริษัทภูเก็ตโบ๊ท ลากูน จำกัด 22/1 หมู่ 2 ต.เกาะแก้ว ,จ.เจริญคานเรือเล็ก 1/21 หมู่ 1 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต ,คานเรือสิกิจ 3/20 หมู่ 1ต.รัษฎา ,รัตนชัยคานเรือ  60/58 หมู่ 7 ต.รัษฎา อ.เมือง  ที่สำนักงานตำรวจภูธรภาค 8 88/8 หมู่ 5 ต.ไม้ขาว อ.ถลาง และ ที่บริษัททรานลี่ ทราเวล จำกัด 74/70 ถนนพูนผล ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต  หรือตรวจสอบได้ทาง www.amlo.go.th ซึ่งในการเข้าสู้ราคาทางสำนักงาน ปปง.ถือว่าผู้เข้าสู้ราคาได้ตรวจสอบสภาพทรัพย์สินที่จะขายทอดตลาดจนเป็นที่พอใจมาก่อนแล้ว และจะไม่รับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆ

สำหรับการเข้าสู้ราคานั้นกำหนดลงทะเบียนในวันที่ 6 ก.ย. 5 เวลา 9.00 น. และดำเนินการขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลนครภูเก็ต  ผู้ที่ประสงค์จะสู้ราคาจะต้องวางหลักประกันตามที่กำหนด โดยสามารถวางเงินสด หรือแคชเชียร์เช็คโดยสั่งจ่าย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในวงเงินที่กำหนดไว้ โดยจะคืนเงินให้ผู้เข้าสู้ราคาต่อเมื่อการขายทอดตลาดรายการนั้นเสร็จสิ้นแล้ว ส่วนทรัพย์สินรายการที่ขายทอดตลาดไม่ได้ในวันอังคารที่ 6 ก.ย.จะนำออกขายทอดตลาดอีก 3 นัด ณ ห้องประชุมเทศบาลนครภูเก็ต ประกอบด้วย วันที่ 7 ก.ย.59 เวลา 10.00 น. วันที่ 8 ก.ย. 59 เวลา 10.00 น. และ วันที่ 9 ก.ย. 59 เวลา 10.00 น.AH_Ad 2-01