ขนส่งจังหวัดภูเก็ตตรวจเข้มรถโดยสารสาธารณรับปีใหม่ เน้น Check คน Check รถ

โพสเมื่อ : Tuesday, December 27th, 2022 : 6.03 pm

ขนส่งจังหวัดภูเก็ตตรวจเข้มรถโดยสารสาธารณะ ต้อนรับการเดินทางช่วงปีใหม่ 2566 เพื่อดูแลประชาชนตลอดการเดินทาง จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะ และ ผู้ขับขี่ โดยใช้มาตรการ Check คน Check รถ

เมื่อเวลา 15:00 น. วันนี้ (27 ธ.ค.)  ที่สถานีขนส่งจังหวัดภูเก็ต แห่งที่ 2 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายอัดชา บัวจันทร์ ขนส่งจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจความพร้อมผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่  2566 เพื่อ ดูแลประชาชนทุกคนตลอดการเดินทางช่วงปีใหม่ ตั้งแต่ต้นทาง ระหว่างทาง จนถึงจุดหมายปลายทาง โดยจัดให้มีจัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะ และ ผู้ขับขี่ โดยใช้มาตรการ Checkคน Checkรถ

นายอัดชา บัวจันทร์ ขนส่งจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า การเตรียมความพร้อมรถโดยสารสาธารณะและผู้ขับรถเป็นนโยบายของกรมการขนส่งทางบก และกระทรวงคมนาคมที่ได้สั่งการให้สำนักงานขนส่งจังหวัด ทั่วประเทศดำเนินการเตรียมความพร้อม ให้เป็นไปตามแผนอำนวยความสะดวกในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566

ในส่วนของสำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ตได้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของสภาพตัวรถ ต้องมีสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานและมีความปลอดภัย  และ การเตรียมความพร้อมผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะ ให้มีความพร้อม ในการให้บริการประชาชนนักท่องเที่ยวและผู้โดยสาร การตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ต้องเป็น 0

โดยที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ตแห่งที่ 2 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ได้มีการจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่ขนส่ง มาตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ และ ตรวจหาสารเสพติดในร่างกายผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะ โดยหากพบผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะมีสารเสพติดก็จะถูกดำเนินการตามกฎหมาย และไม่อนุญาตให้ขับรถ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ

สำหรับในส่วนของการเตรียมรถโดยสารสาธารณะให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้รับบริการรถโดยสารสาธารณะ สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ตได้ดำเนินการประชุมร่วมกับผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะให้มีความเพียงพอทั้งนี้ผู้ใช้บริการจะจองตั๋วโดยสารผ่านผู้ประกอบการเป็นหลัก

พร้อมทั้งได้กำชับให้ผู้ประกอบการ ให้ความสำคัญกับการเตรียมรถโดยสารสาธารณะให้เพียงพอซึ่งส่วนใหญ่ผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะ จะทราบล่วงหน้าจากการจองของผู้รับบริการ และยังได้จัดเตรียมรถสำรองไว้สำหรับให้บริการแก่ผู้รับบริการที่เดินทางมาจองตั๋วที่สถานีขนส่ง โดยจะมีรถเสริมที่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนอย่างแน่นอน

นอกจากนี้การให้บริการรถโดยสารสาธารณะยังให้ความสำคัญกับการป้องกันโรคโควิด 19 โดยให้มีการจัดเตรียมแอลกอฮอล์เพื่อให้บริการ แก่ผู้โดยสารและ ขอความร่วมมือให้ผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันโรคโควิด 19

สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ตยังได้บูรณาการร่วมกับ สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศเพื่อช่วยกันตรวจความพร้อมของผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะเช่นร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดพังงาจัดพื้นที่ตรวจจุดแวะพักของผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะที่วังหม้อแกง  โดยผู้ขับขี่รถสามารถขับขี่ได้ต่อเนื่องไม่เกิน 4 ชั่วโมง  และ ต้องเว้นพัก 1 ชั่วโมง และทางการกรมขนส่งทางบก มีระบบ GPS และสมุดบันทึกการปฏิบัติงานของผู้ขับขี่มาเพื่อที่จะใช้ควบคุม กำกับดูแล ด้านความปลอดภัยด้วย

สำหรับผู้ที่มาใช้บริการ รถโดยสารสาธารณะ ต้องปฏิบัติคือ เมื่อใช้รถโดยสาร ต้องป้องกันการแพร่ระบาด โควิด-19  และในเรื่องของการระบบความปลอดภัยในการใช้รถ ดยสารสาธารณะ เช่น การคาดเข็มขัดนิรภัย การศึกษาอุปกรณ์ ความปลอดภัยที่อยู่บนรถ เช่น ถังดับเพลิง ค้อนทุบกระจกเป็นต้น  เพื่อสามารถใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือตัวเองได้เบื้องต้น และขอให้ท่านได้เชื่อมั่นและไว้วางใจ ในการที่จะใช้รถโดยสารสาธารณะ

อย่างไรก็ตาม หากประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถร้องเรียน ได้ที่สายด่วน 1584   จะมีเจ้าหน้าที่ ไปดำเนินการแก้ไขปัญหา ตลอด 24 ชั่วโมง ส่วนในเรื่องปริมาณของผู้โดยสาร ของจังหวัดภูเก็ตในขณะนี้ มีผู้มาใช้บริการเฉลี่ย 3,000-4,000 คนต่อวัน