กีฬาสีภายในโรงเรียน บ้านไม้เรียบเกมส์ ครั้งที่ 7

โพสเมื่อ : Monday, December 12th, 2022 : 10.35 am

นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมพบปะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ในกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน บ้านไม้เรียบเกมส์ ครั้งที่ โดยนายนิพนธ์ บำรุงถิ่น รองประธานสภา อบจ.ภูเก็ต และสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต อ.กะทู้ เขต 1 เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งมี นายนิวิฐ อุ๋ยชินกรรม ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต นายอับดุลกอเด็ร โกบยาหยัง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ. นายธีระฤทธิ์ นิธิศักดิ์ดำรง ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา นางสาวรมย์ชลี แก้วกลับ ผู้อำนวยการโรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ และผู้มีเกียรติ เข้าร่วม  7 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565 ณ โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต

การแข่งขันกีฬาสีครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 2565 มีรายการแข่งขันฟุตซอล เดินตัวหนอน แชร์บอล การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ประกวดขบวนพาเหรด และประกวดกองเชียร์ มีผู้เข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 3 กลุ่มสี ประกอบด้วย สีชมพู สีเขียว และสีฟ้า โดยการจัดการแข่งขันมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ออกกำลังกาย มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ กติกา การเล่นกีฬาแต่ละประเภท มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬาให้กับนักเรียนตามความถนัด และความสนใจ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมร่วมกัน และเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข