“กินดี กินหรอย ถอยห่างโรค”  และกิจกรรม 3 อำเภอ 3 อ. อบจ.ท้าวิ่ง ณ อ่างเก็บน้ำบางวาด

โพสเมื่อ : Monday, August 22nd, 2022 : 8.27 am

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2565 นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมกินดีกินหรอย ถอยห่างโรค และกิจกรรม 3 อำเภอ 3 อ. อบจ.ท้าวิ่ง ตามโครงการประชาชนภูเก็ตสุขภาพดี ด้วยวิถี 3 อ. (อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์) ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ อ่างเก็บน้ำบางวาด ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
โดย นายจีรวุธ ทองทศ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข กล่าวรายงาน ซึ่งมี นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายก อบจ.ภูเก็ต นพ.บัญชา ค้าของ ที่ปรึกษาพิเศษนายก อบจ.ภูเก็ต นายไพฑูลย์ ศิลปวิสุทธิ์ และนายปิยเดช เชื้อฉลาด ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต นายมานพ ลีลาสุธานนท์ คณะทำงานช่วยเหลือนายก อบจ.ภูเก็ต ในการขับเคลื่อนนโยบาย นายหัตถ์ กตัญชลีกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต และสมาชิกสภาฯ อ.เมือง เขต 3 นายนิพนธ์ บำรุงถิ่น รองประธานสภา อบจ.ภูเก็ต และสมาชิกสภาฯ อ.กะทู้ เขต 1 นายศุภชาติ กิจดำเนิน สมาชิกสภาฯ อ.กะทู้ เขต 2 นางจริยา เจริญจิระตระกูล สมาชิกสภาฯ อ.เมือง เขต 4 นายปรีชาพัฒน์ ขรรค์วิไลกุล สมาชิกสภาฯ อ.เมือง เขต 10 นายวชิรวิชญ์ พึ่งแรง สมาชิกสภาฯ อ.เมือง เขต 11 นางอุษา สุขประเสริฐ สมาชิกสภาฯ อ.เมือง เขต 12 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม
นายเรวัต อารีรอบ นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “อบจ.ภูเก็ต ได้ดำเนินงานกิจกรรมดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดภูเก็ตหันมาบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ ส่งเสริมให้หันมาออกกำลังกาย เพื่อให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรคและภาวะแทรกซ้อนจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง อีกทั้งส่งเสริมให้ประชาชนทุกคนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า (Health for all) ทั้ง 4 มิติ (กาย จิตใจ สังคม ปัญญา)
ทั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า กิจกรรมกินดีกินหรอย ถอยห่างโรค และกิจกรรม 3 อำเภอ 3 อ. อบจ.ท้าวิ่ง ตามโครงการประชาชนภูเก็ตสุขภาพดี ด้วยวิถี 3 อ. (อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์) ในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนในการส่งเสริมสุขภาพ เราควรเชิญชวนให้คนในครอบครัวหันมากินอาหารที่มีประโยชน์ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ เพื่อทำให้สุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ และยังช่วยให้ร่างกายสามารถทนทานต่อการบาดเจ็บได้มากขึ้น”