การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคภูเก็ตรื้อถอนเสาไฟฟ้าบริเวณย่านเมืองเก่า(ส่วนที่เหลือ)

โพสเมื่อ : Saturday, September 3rd, 2016 : 7.44 pm

AH_Ad 2-01การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต เพิ่มความมั่นคงในการจ่ายกระแสไฟฟ้าในพื้นที่ตัวเมืองภูเก็ตซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก

วันนี้(วันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2559) เวลา 09.00 – 17.00 น.นายบุญธรรม เจริญพงษ์ รองผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ตด้านเทคนิคและทีมชุดปฏิบัติการภาคสนาม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ตเข้าดำเนินการรื้อถอนเสาไฟฟ้าระบบจำหน่าย33,000โวลต์ ณ บริเวณถนนเยาวราชตั้งแต่วงเวียนสุริยเดช(วงเวียนน้ำพุ)ถึงสี่แยกถนนเยาราชตัดกับถนนดีบุก ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เปลี่ยนระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้าจากเหนือดินเป็นใต้ดินเพื่อเพิ่มความมั่นคงในการจ่ายกระแสไฟฟ้าในพื้นที่ตัวเมืองภูเก็ตซึ่งเป็นย่านเมืองเก่าและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับโลก1472905732405.jpg

1472905729137.jpg

ทั้งนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ตได้แจ้งให้ลูกค้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบริเวณดังกล่าวทราบถึงระยะเวลาในการปฏิบัติงานล่วงหน้าแล้วและเลือกปฏิบัติงานในวันหยุดราชการเพื่อให้ลูกค้าที่ใช้เส้นทางสัญจรได้รับผลกระทบน้อยที่สุดพร้อมทั้งขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี่ด้วย 1472905723877.jpg

1472905719051.jpg

 การดำเนินการดังกล่าวผู้บริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ตได้เน้นย้ำให้ชุดปฏิบัติการทุกชุดยึดถือหลักความปลอดภัยตลอดเวลาขณะปฏิบัติงาน 1472905715812.jpg

ขอขอบคุณ

🌿 ภาพ / ข่าว

โดยผู้ประสานงานประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต