การไฟฟ้าภูเก็ตเริ่มแล้วจัดระเบียบสายสื่อสาร ประเดิมถนนแม่หลวนเสร็จตุลาคมนี้ ก่อนทำต่ออีก 11 เส้นทาง

โพสเมื่อ : Wednesday, September 25th, 2019 : 3.21 pm

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคภูเก็ตร่วมหน่วยงานเกี่ยวข้องในพื้นที่และบริษัทโทรคมนาคมจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคม ประเดิมถนนแม่หลวนเสร็จตุลาคมนี้ ก่อนขยายต่อไปอีก 11 เส้นทาง เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบและสวยงาม

 

เมื่อเวลา 09.00 น. วันนี้ ( 25 ก.ย.) ที่บริเวณหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 18 นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายวิชาญ แพร่นาม ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต ว่าที่ร้อยตรี วิกรม จากที่ นายอำเภอเมืองภูเก็ต นายอดุลย์ ชูทอง นายอำเภอถลาง ร่วมทำพิธีเปิด Kick off จัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 74 ทั่วประเทศ พร้อมทั้งปล่อยขบวนเจ้าหน้าที่ ดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสาร โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคภูเก็ต ตัวแทนจาก กสทช.ตัวแทนจากบริษัทสื่อสาร เข้าร่วม เพื่อบูรณาการจัดระเบียบสายไฟฟ้า

โดยเริ่มต้นที่บริเวณถนนแม่หลวน ซึ่งเป็นถนนที่สายสื่อสารอยู่ในขั้นวิกฤตมากกว่า 300 มิลลิเมตร โดยนายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้ขึ้นกระเช้าตัดสายสื่อสารที่ไม่ได้ใช้งานแล้วออกไป เพื่อเป็นการเปิดโครงการจัดระเบียบสายสื่อสารของจังหวัดภูเก็ต

นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า การจัดระเบียบสายสื่อสารในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ที่ดำเนินการโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมกับ ภาคส่วนต่างๆ และบริษัทสื่อสารต่างๆ เพื่อจัดระเบียบสายสื่อสารที่รกรุงรังให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สร้างความสวยงามให้กับเมือง โดยดำเนินการพร้อมกันทั่วประเทศ 74 จังหวัดภูเก็ต ซึ่งจะเสร็จสิ้นพร้อมกันในเดือน มิ.ย.2563 ที่จะถึงนี้ เนื่องจากความไม่เป็นระเบียบของสายสื่อสารเป็นปัญหาที่สั่งสมมานาน ส่งผลให้เกิดความไม่สวยงาม และอาจจะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้ ทาง กฟภ.จึงได้ดำเนินการจัดระเบียบพร้อมกันทั้งประเทศ

 

เนื่องจากบริเวณเสาไฟฟ้าในปัจจุบันนั้น มีสายสื่อสารจำนวนมากพาดผ่าน ทั้งสายไฟฟ้าแรงสูง สายไฟฟ้าแรงต่ำ และสายสื่อสารโทรคมนาคมซึ่งเป็นสายที่อยู่ชั้นล่างสุดของเสาไฟฟ้า ประกอบด้วย สายโทรศัพท์ สายอินเตอร์เน็ต สายเคเบิลทีวี เป็นต้น จะเห็นว่าสายเหล่านั้นมีจำนวนมาก พาดระโยงระยางห้อยพันกันรุงรัง บางจุดห้อยลงมาชิดตัวบ้าน หรือห่างจากถนนเพียงไม่กี่เมตร อาจจะส่งผลให้เกิดอันตรายกับผู้ที่สัญจรไปมาได้ จึงจำเป็นที่จะต้องจัดระเบียบให้สวยงามและปลอดภัย

ด้านนายวิชาญ แพร่นาม ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคภูเก็ต กล่าวว่า การจัดระเบียบสายสื่อสารในภูเก็ตครั้งนี้ ดำเนินการพร้อมกับจังหวัดอื่นๆ ทั้ง 74 จังหวัดทั่วประเทศ โดยมีกำหนดการแล้วเสร็จในเดือน มิ.ย.2563 นี้ ซึ่งในส่วนของภูเก็ตนั้น ได้ดำเนินการในถนนสายที่วิกฤตที่มีสายสื่อสารเกิน 300 มิลลิเมตร ที่ถนนแม่หลวน ตั้งแต่แยกอำเภอเมืองภูเก็ตไปจนถึงหน้าโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเชียนวิทยา เป็นสายแรก หลังจากนั้นก็จะดำเนินการต่อไปยังถนนสายเป้าหมาย ด้วยการตัดสารสื่อสารที่ไม่ได้ใช้งานแล้วหรือที่เรียกว่าสายตาย ที่คาดว่ามีเกิน 50 % ออกทั้งหมด หลังจากนั้นจะนำสายที่เหลือไปยึดเกาะไว้กับคอนเหล็กที่ได้ติดตั้งไว้กับเสาไฟฟ้าแล้ว

 

โดยได้กำหนดดำเนินการออกเป็น 2 ส่วน คือ ในส่วนของถนนที่มีสายสื่อสารวิกฤตและมีการติดตั้งคอนเหล็กยึดสายสื่อไปแล้ว ทั้ง 6 เส้นทาง คือ ถนนแม่หลวง ตั้งแต่แยกอำเภอเมืองภูเก็ตไปจนถึงแยกโรงเรียนไทยหัวอาเซียนวิทยา ที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้ ถนนเทพกระษัตรี ตั้งแต่บริษัทอีซูซุเกาะแก้วถึงสามแยกบางคู จากสามแยกบางคูมาจนถึงสี่แยกมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต จากสี่แยกราชภัฎภูเก็ตมาจนถึงสี่แยกโรงเรียนสตรีภูเก็ต ถนนซอยนาในถึงอนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทร และถนนพระบรมี-วงเวียนกระหลิม จำนวน 1,765 ต้น รวมระยะทาง 31.85 กิโลเมตร

ส่วนที่ 2 สายสื่อสารอยู่ในขั้นวิกฤตแต่ยังไม่ได้มีการติดตั้งคอนเหล็กยึดสายสื่อสาร 6 เส้นทาง ที่จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือน มิ.ย.2563 นี้ คือ ถนนดำรงจากหน้าโรงเรียนสตรีภูเก็ตมาจนถึงสี่แยกศาล ถนนสุรินทร์ทั้งสาย ถนนนริศรทั้งสาย ถนนรัษฏานุสรณ์ จากสี่แยกราชภัฎภูเก็ตถึงสามแยกถนนตรัง อนุสาวรีย์ท้าวเทพฯถึงซอยนาในขาออก และ จากวงเวียนกระหลิมไปจนถึงแหลมสิงห์ รวมทั้งหมด 1,355 ต้น ระยะทาง 24.5 กิโลเมตร

ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคภูเก็ต กล่าวต่อว่า ภายหลังจากที่มีการจัดระเบียบสายสื่อสารแล้วเสร็จ จะทำให้สายสื่อสารมีความเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้น สร้างความสวยงามให้กับถนนสายต่างๆ ซึ่งการวางสายสื่อสารกับเสาไฟฟ้านั้นผู้ดำเนินการจะต้องขออนุญาตกับการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก่อนเพื่อให้ทราบว่าสายแต่ละสายนั้นเป็นของบริษัทใด