กองสาธารณสุข เทศบาลตำบลราไวย์ #ทำหมันสุนัข-แมว ลดจำนวน

โพสเมื่อ : Saturday, February 25th, 2023 : 12.55 pm

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลราไวย์ ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต ทำหมันสุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลราไวย์ จำนวน 32 ตัว บริเวณโรงบำบัดน้ำเสีย หนองน้ำในหาน ตำบลราไวย์ จังหวัดภูเก็ต เพื่อควบคุมการกำเนิดอย่างถาวร และลดโอกาสเกิดโรคทางระบบสืบพันธุ์ของสัตว์ พร้อมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า บริเวณแขวงทางหลวงราไวย์

“ราไวย์เมืองน่าอยู่ ควบคู่แหล่งท่องเที่ยวระดับโลก ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดี มีวัฒนธรรมก้าวล้ำเทคโนโลยี”