กองทุนพัฒนาดิจิทัล หนุนจัดการการแพทย์ฉุกเฉิน ด้วยระบบดิจิทัล ในภูเก็ต อบจ.รับลูก

โพสเมื่อ : Wednesday, November 2nd, 2022 : 5.41 pm

 กองทุนพัฒนาดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจ และสังคม หนุนภูเก็ต บูรณาการบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉิน ด้วยระบบดิจิทัล อบจ.ภูเก็ตรับลูก  

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.45 น. ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ อบจ.ภูเก็ต นายเรวัต อารีรอบ นายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธาน ประชุมชี้แจงและเตรียมความพร้อม โครงการบูรณาการระบบบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉินด้วยระบบดิจิทัลใน จ.ภูเก็ต ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจ และสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  โดยมี นางเสาวลักษณ์ จันทร์แก้ว รองปลัด อบจ. นางปิยะพร โยธี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

เพื่อนำนวัตกรรมดิจิทัลมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบการสื่อสาร เพิ่มความแม่นยำในการปฏิบัติงานของหน่วยงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ลดอัตราการสูญเสียชีวิตและพิการของผู้ป่วยและผู้บาดเจ็บ รวมทั้งช่วยให้แพทย์สามารถเห็นสถานการณ์ของคนไข้ได้ชัดเจนและเป็นปัจจุบัน ทำให้การเตรียมการรับคนไข้ได้เหมาะสมตามสภาพความเป็นจริงยิ่งขึ้น