กมธ.ยกร่างฯ โวลงพื้นที่แจงเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญ ได้ผลเกินเป้า ตรวจสอบเบื้องต้นพบ 79 % เห็นชอบในร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้

โพสเมื่อ : Wednesday, May 13th, 2015 : 4.38 am

นายประชา เตรัตน์ กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ได้ชี้แจงถึงผลการดำเนินงานรับฟังความเห็นประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ โดยระบุว่า เวทีที่ผ่านมา 4-5 จังหวัด ถือว่าได้ผลเกินเป้าหมาย

โดยมีประชาชนหลากหลายสาขา
อาชีพเข้าร่วมแสดงความเห็น และหลังจากที่รับฟังแล้ว ได้มีแบบสอบถาม

ให้ประชาชนได้กรอกรายละเอียดถึงความพอใจ ซึ่งส่วนใหญ่ให้ความสนในเรื่องสิทธิพลเมือง โดยร้อยละ

79 เห็นด้วยว่าประชาชนน่าจะเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ และอีก ร้อยละ 21 ไม่แน่ใจว่าจะผ่านหรือไม่