กฟผ. เปิดสถานีไฟฟ้าแรงสูงภูเก็ต 3 เพิ่มความสามารถจ่ายไฟ รับเศรษฐกิจฟื้นตัว ท่องเที่ยวคึกคัก ทำให้คนภูเก็ตมั่นใจ

โพสเมื่อ : Tuesday, June 21st, 2022 : 1.14 pm

กฟผ.เดินหน้าพัฒนาระบบไฟฟ้า เปิดสถานีไฟฟ้าแรงสูงภูเก็ต 3 เพิ่มความสามารถส่งจ่ายไฟฟ้าและสร้างความมั่นคงระบบไฟฟ้า พร้อมรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจ การฟื้นตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการลงทุนในระยะยาว

เมื่อเวลา 10.30 น. วันนี้ (21 มิ.ย.) นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายบุญญนิตย์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ้ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดสถานีไฟฟ้าแรงสูงภูเก็ต 3 เพื่อส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้แก่จังหวัดภูเก็ตอย่าเป็นทางการ โดยมี นายกิตติ เพ็ชรสันทัด รองผู้ว่าการระบบส่งกฟผ. หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนชุมชน ผู้บริหารและผู้ปฎิบัติ กฟผ. ตลอดจน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ สถานีไฟฟ้าแรงสูงภูเก็ต 3 ต.เกาะแก้ว อ.เมือง จ.ภูเก็ต

 

นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ต ถือเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่สำคัญประเทศ เป็นจังหวัดที่มีรายได้จากการท่องเที่ยวเป็นลำดับ 2 ของประเทศ รองจากกรุงเทพมหานคร มีท่องเที่ยวที่งดงามและทรัพยากรทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ จนได้รับขนานนามว่า “ไข่มุกแห่งอันดามัน” โดยตั้งเป้าหมายมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว การศึกษา นวัตกรรมบริการ ในระดับนานาชาติ และการพัฒนาที่ยั่งยืน การมีโครงสร้างพื้นฐานระบบไฟฟ้าที่มั่นคงและเพียงพอ ถือเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาจังหวัดภูเก็ตในระยะยาว การเปิดสถานีไฟฟ้าแรงสูงภูเก็ต 3 นับเป็นข่าวดีของจังหวัดภูเก็ต ที่มีระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานที่มีศักยภาพ พร้อมรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่สูงขึ้นในอนาคต ทำให้เดินหน้าพัฒนาสู่เป้าหมายและยุทธศาสตร์ที่วางไว้ได้อย่างเต็มที่

ด้าน นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ้ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กล่าวว่า กฟผ. มีภารกิจดูแลรักษาความมั่นคงระบบไฟฟ้าของประเทศ ได้เดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้น ของภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ตในระยะยาวอย่างยั่งยืน เนื่องจากจังหวัดภูเก็ตมีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงเป็นอันดับ 2 ของภาคใต้และมีสถิติการใช้ไฟฟ้าสูงขึ้นร้อยละ 7-10 ต่อปี

กฟผ.ได้ดำเนินโครงกรปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันตกและภาคใต้เพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า ระยะที่ 1 และก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูงภูเก็ต 3 แห่งใหม่ เพื่อรับไฟฟ้าจากสายส่งไฟฟ้าแรงสูงระดับแรงดันสูงสุด 500 กิโลโวลต์ (kV) จากภาคกลางลงสู่ภาคใต้ปัจจุบันก่อสร้างแล้วเสร็จ เริ่มจ่ายไฟเข้าสู่ระบบเมื่อปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมา

สำหรับสถานีไฟฟ้าแรงสูงภูเก็ต 3 เป็นสถานีไฟฟ้าแรงสูงแบบใช้ฉนวนก๊าช (Gas Insulated Substation: GIS) เป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทำให้ใช้พื้นที่ในการก่อสร้างน้อยลง โดยเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าจากภาคกลางผ่านสถานีไฟฟ้าแรงสูงบางสะพาน 2 – สุราษฎร์ธานี 2 และ สิ้นสุดที่สถานีไฟฟ้าแรงสูงภูเก็ต 3 รวมระยะทาง 504 กิโลเมตร เป็นการเชื่อมโยงพลังงานไฟฟ้าระดับแรงดันสูงสุด 500 kV เส้นแรกของภาคใต้ และเส้นที่ยาวที่สุดในประเทศไทย ช่วยเพิ่มความสามารถในการส่งจ่ายพลังไฟฟ้าจากภาคกลางสู่ภาคใต้มากกว่า 2 เท่า จากเดิม 700 เมกะวัตต์ เป็น 1,600 เมกะวัตต์ และ เพิ่มความสามารถในการส่งจ่ายไฟฟ้าให้แก่จังหวัดภูเก็ตในอนาคต การันตีความพร้อมรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ สังคม และการลงทุนด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในะยะยาวอย่างยั่งยืน

สำหรับ กฟผ.พร้อมดูแลระบบไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชนตามแนวคิด EGAT for ALL เพราะ กฟผ. เป็นของทุกคน ทำเพื่อทุกคน