“กตป.กสทช.” ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ผลการปฏิบัติงานด้านกิจการโทรคมนาคม ที่ภูเก็ต

โพสเมื่อ : Friday, February 21st, 2020 : 1.37 pm

เมื่อเวลา 09.00 น.วันนี้ ( 21 ก.พ.) พันเอก ดร.พีรวัส พรหมกลัดพะเนาว์ กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านกิจการโทรคมนาคม เป็นประธานเปิดโครงการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านกิจการโทรคมนาคม ประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นโดย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยมีตัวแทนจากภาครัฐและเอกชน และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นกว่า 200 คน ณ โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้

พันเอก ดร.พีรวัส พรหมกลัดพะเนาว์ กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านการกิจการโทรคมนาคม (กตป.) กล่าวว่า กตป.มีกำหนดการลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นสาธารณะ เพื่อติดตามและประเมินผลการ ปฏิบัติงาน ด้านกิจการโทรคมนาคม ประจำปี 2562 ทั้งหมด 5 จังหวัด 5 ภาค ซึ่งภาคใต้ ได้เลือกจังหวัดภูเก็ต โดยเปิดให้ผู้ที่มีส่วนได้เสียในด้านกิจการโทรคมนาคมแสดงความคิดเห็นในหัวข้อ 1) การจัดสรรคลื่นความถี่ 5G 2) การร่วมมือกับภาครัฐในการบริการด้านโทรคมนาคมอันเป็นประโยชน์แก่สังคม 3) ความคืบหน้าในการวางแผนเลขหมายโทรศัพท์ประจำที่ และโทรศัพท์เคลื่อนที่ของสำนักงาน กสทช. 4) การดำเนินงานท่อร้อยสายใต้ดิน เพื่อปรับเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน ซึ่งการประชุมนี้ เป็นการรวบรวมข้อมูลจากผู้ประกอบกิจการ และผู้บริโภคในพื้นที่ เพื่อให้การประเมินการดำเนินงานของ กสทช. ตง้ัอยู่บนพื้นฐานข้อเท็จจริงและข้อมูลต่างๆ และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างสูงสุด

ทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้ทั้งหมดในวันนี้ ทางสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  จะรวบรวมสรุปศึกษาและวิเคราะห์ ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงผลการปฏิบัติงานของ สำนักงานคณะกรรมการ กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และเลขาธิการ กสทช. ที่ เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่างๆ ของสำนักงาน กสทช. ในปีพ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา