กกท.รวมพลังองค์กรส่วนท้องถิ่นวิ่งเก็บขยะ “SAT Eco Run รักษ์ชายหาดราไวย์ ปันน้ำใจสู่ชาวเล”

โพสเมื่อ : Friday, February 15th, 2019 : 3.11 pm

การกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมมือกับองค์กรส่วนท้องถิ่นในภูเก็ต จัดกิจกรรม “SAT Eco Run รักษ์ชายหาดราไวย์ ปันน้ำใจสู่ชาวเล”  เพื่อคืนความสะอาดและรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนในชุมชนชาวเล และจัดหาของใช้ที่จำเป็นสำหรับคนชราและเด็กกำพร้า

วันนี้ (15 ก.พ.) นายธรรมวรรธ วงศ์เจริญยศ คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธาน ในการจัดกิจกรรมการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2 ภายใต้ชื่อ “SAT Eco Run รักษ์ชายหาดราไวย์ ปันน้ำใจสู่ชาวเล” โดยมี ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. นายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ นายสันติภัทร โคจีจุล รักษาการตำแหน่งศึกษาธิการ จ.ภูเก็ต และผู้บริหารในส่วนท้องถิ่น จ.ภูเก็ต พนักงาน กกท. ทั้งส่วนกลางและภาค 4 ร่วมกิจกรรม ราว 200 คน ณ หาดราไวย์ จ.ภูเก็ต

นายธรรมวรรธ กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวนี้ เป็นกิจกรรมการวิ่งซึ่ง การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้เชิญชวนทุกภาคส่วนในท้องถิ่นร่วมกันในการช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเอากีฬาโดยการวิ่งเก็บขยะบนชายหาดราไวย์ แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของภูเก็ต เพื่อคืนความสะอาดและรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนในชุมชนชาวเล และจัดหาของใช้ที่จำเป็นสำหรับคนชราและเด็กกำพร้า

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. กล่าวว่า นอกจากภารกิจหลักด้านการกีฬาของประเทศแล้ว ทางการกีฬาแห่งประเทศไทย ยังได้ตระหนักถึงความสำคัญในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งได้มีการจัดกิจกรรมแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหาร พนักงานในหน่วยงาน และสะท้อนถึงความตั้งใจจริงของการกีฬาแห่งประเทศไทย ในด้านการช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจังหวัดภูเก็ต เป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก และเป็นศูนย์กลางการคมนาคมทั้งทางบก ทางทะเล และทางอากาศ ทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาจังหวัดภูเก็ตได้โดยสะดวกรวดเร็ว โดยในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก สร้างรายได้แก่ประเทศมหาศาล แต่ผลกระทบที่ตามมาอย่างรุนแรงกับการเพิ่มขึ้นของประชากรและนักท่องเที่ยว คือ ปัญหาขยะ โดยเฉพาะในบริเวณชายหาดที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว เช่น หาดราไวย์แห่งนี้

ที่ผ่านมา กกท. ได้ทำกิจกรรมลักษณะนี้ต่อเนื่องกันมา 7 ปี แล้ว โดยได้เชิญองค์กรส่วนท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ต และนำผู้บริหาร บุคคลากรในส่วนกลาง และ กกท. ภาค 4 ร่วมทำกิจกรรมดีๆแบบนี้ ในปีงบประมาณ 2562 กกท. ได้ทำกิจกรรมลักษณะนี้มาแล้ว 2 ครั้ง ในจังหวัดเชียงราย กกท.ได้นำอุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเรียนการสอน ชุดนักเรียน มอบให้กับเด็กโรงเรียนที่ขาดแคลนใน จ.เชียงราย และยังมอบเงินสมทบซ่อมเเซมถนนหน้าโรงเรียน เเละห้องพยาบาล นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนเลิกใช้ถุงพลาสติก ซึ่งถือเป็นขยะพลาสติก สร้างมลพิษสิ่งแวดล้อม ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ กกท.จะเดินหน้าทำต่อไปเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการตอบแทนสังคมและสิ่งแวดล้อม