โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองป่าตองพร้อมเต็มร้อยเปิดเรียนวันแรกรูปแบบ “New Normal”

โพสเมื่อ : Wednesday, July 1st, 2020 : 11.48 am

เปิดเรียนวันแรกรูปแบบ “New Normal” โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองป่าตองพร้อม 100 %  ปฏิบัติตามมาตรการเข้ม นายกเล็กเมืองป่าตองยันมั่นใจมาตรการดูแลป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด

วันนี้ ( 1 ก.ค.) ซึ่งเป็นวันเปิดเรียนวันแรกหลังจากที่มีมาตรการผ่านคลาย ให้โรงเรียนต่าง ๆ เปิดการเรียนการสอน หลังต้องปิดยาวไปเป็นเวลานาน โดยที่โรงเรียนเทศบาลเมืองป่าตอง (บ้านไสน้ำเย็น) นางสาวเฉลิมลักษณ์ เก็บทรัพย์ นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง พร้อมด้วยผู้บริหาร และหัวหน้าสวนราชการ ได้ลงพื้นที่ติดตามมาตรการการป้องการการแพร่ระบาดของโรคโควิด ในส่วนของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองป่าตอง โดยมีนายสุทัศน์ วรสีย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูร่วมให้ข้อมูลแนวทางปฏิบัติในการคัดกรองนักเรียนและผู้ปกครองที่จะเข้ามายังโรงเรียน

 

โดยวันนี้ ( 1 ก.ค.) ทางโรงเรียนเทศบาลเมืองป่าตอง ( บ้านไสน้ำเย็น) ได้ตั้งจุดคัดกรองบริเวณทางเข้า นักเรียนและผู้ปกครองจะต้องผ่านการจุดล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ตรวจวัดอุณหภูมิ ติดสติกเกอร์ และทุกคนจะต้องสวมหน้ากากอนามัย นอกจากนั้นในการจัดห้องเรียน พบว่าแต่ละห้องจะแบ่งนักเรียนออกเป็น 2 ชุด สลับวันในการเรียนการสอนเพื่อลดความหนาแน่นของจำนวนนักเรียน โดยให้เรียนได้ห้องละไม่เกิน 20 คน มีการจัดห้องเรียนแบบเว้นระยะ

 

นางสาวเฉลิมลักษณ์ เก็บทรัพย์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองป่าตอง กล่าวว่า วันนี้เป็นวันแรกที่มีการเปิดการเรียนการสอน ในรูปแบบ “New Normal” ซึ่งในส่วนของโรงเรียนปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด ในส่วนของทางเทศบาลก็จะลงมาติดตามอย่างต่อเนื่อง ซึ่งพบว่าสามารถทำได้เต็มร้อย ในส่วนของเด็กนักเรียนและผู้ปกครองต่างก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี จะเห็นว่าเด็กทุกคนเตรียมหน้ากากมาจากบ้าน แต่อย่างไรก็ตามถ้าเด็กคนใหนไม่มีหน้ากากมาทางโรงเรียนก็จะเตรียมไว้ให้ ส่วนภายในห้องเรียนก็มีการเว้นระยะห่างเป็นไปตามมาตรฐานที่มีการกำหนดไว้ ซึ่งมั่นใจได้ว่าการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิดโรงเรียนสามารถทำได้เป็นอย่างดี

 

ขณะที่ในส่วนของโรงเรียน อื่นๆ ก็เช่นเดียวกัน ซึ่งจากการลงไปตรวจสอบและติดตามพบว่ามีการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด สำหรับในส่วนของเทศบาลเมืองป่าตองมีโรงเรียนที่อยู่ในสังกัด ประกอบด้วยศูนย์เด็กเล็ก 2 แห่ง โรงเรียนระดับประถม – มัธยมปีที่ 3 จำนวน 1 แห่ง ซึ่งหลังจากนี้ทางกองการศึกษาจะลงมาติดตามมาตรการการป้องกันโควิดเป็นระยะ

 

ขอให้โรงเรียน ผู้ปกครอง การ์ดอย่าตก เพราะถ้าเกิดเหตุการณ์ซ้ำความเสียหายจะเกิดขึ้นมหาศาล ขอให้ทุกคนช่วยกันดูแล และป้องกันตัวเองอย่างเคร่งครัด