อบจ.ภูเก็ต เดินหน้าลงพื้นที่ตรวจคัดกรองโควิด เชิงรุก ในพื้นทีต.กะรน และ ต.ราไวย์

โพสเมื่อ : Saturday, August 14th, 2021 : 6.00 pm

( 14 สิงหาคม 2564) นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นางวันดี วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต และนายสุทธิรักษ์ ศรีจาด คณะทำงานนโยบายด้านสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ให้กำลังใจประชาชน และเจ้าหน้าที่ตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ด้วยวิธี Antigen Test Kit (ATK) ตามโครงการ “ภูเก็ตปลอดเชื้อ ปลอดโรค และปลอดภัย” พร้อมแจกแเจลล้างมือแอลกอฮอล์เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ บริเวณวัดสุวรรณคีรีเขต (วัดกะรน) ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต และเทศบาลตำบลกะรน ดำเนินการตรวจคัดกรองเชิงรุก ให้กับกลุ่มเป้าหมายเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 ฟรี ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. ภายใต้การสนับสนุนจาก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ซึ่งมี นางปิยะพร โยธี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข อบจ. เรือเอกเจด็จ วิชรศรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลกะรน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

 

สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการตรวจคัดกรองเชิงรุกในวันนี้ มีจำนวนทั้งสิ้น 294 ราย และผลตรวจเป็นลบทั้งหมด อย่างไรก็ตาม องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้ตระหนักต่อความห่วงใยของประชาชน จากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงขอความร่วมมือทุกคนป้องกันตนเอง โดยสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อออกจากบ้าน เว้นระยะห่าง และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ เพราะการป้องกัน ย่อมดีกว่าการรักษา

อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายนิวิฐ อุ๋ยชินกรรม ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ให้กำลังใจประชาชน และเจ้าหน้าที่ตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ด้วยวิธี Antigen Test Kit (ATK) ตามโครงการ “ภูเก็ตปลอดเชื้อ ปลอดโรค และปลอดภัย” ณ  บริเวณวัดสว่างอารมณ์ ตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต และเทศบาลตำบลราไวย์ ดำเนินการตรวจคัดกรองเชิงรุก ให้กับกลุ่มเป้าหมายเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 ฟรี ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. ภายใต้การสนับสนุนจาก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ซึ่งมี นางปิยะพร โยธี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข อบจ. นายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

 

 

สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการตรวจคัดกรองเชิงรุกในวันนี้ มีจำนวนทั้งสิ้น 315 ราย และมีผลตรวจเป็นบวก 1 ราย อย่างไรก็ตาม องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้ตระหนักต่อความห่วงใยของประชาชน จากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงขอความร่วมมือทุกคนป้องกันตนเอง โดยสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อออกจากบ้าน เว้นระยะห่าง และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ เพราะการป้องกัน ย่อมดีกว่าการรักษา