สันนิบาตเทศบาลภูเก็ต หารือด่วน การจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อช่วยเหลือประชาชนจากน้ำท่วม

โพสเมื่อ : Monday, October 17th, 2022 : 8.16 pm

สันนิบาตเทศบาลจังหวัดภูเก็ต ประชุมวาระเร่งด่วน หารือการจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อช่วยเหลือประชาชนในกรณีเกิดอุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถล่มในจังหวัดภูเก็ต

เมื่อเวลา 13.00 น.วันนี้ (17 ต.ค.65) สันนิบาตเทศบาลจังหวัดภูเก็ต นำโดย นายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล และปลัดเทศบาล ร่วมประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 3/2565 เพื่อหารือการจ่ายขาดเงินสะสม กรณีสถานการณ์อุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถล่มในจังหวัดภูเก็ต ณ ห้องประชุม ร้านอาหารไม้หมอนฟอเรสต์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต เพื่อหารือการจ่ายขาดเงินสะสม กรณีสถานการณ์อุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถล่มในจังหวัดภูเก็ต ณ ห้องประชุม ร้านอาหารไม้หมอนฟอเรสต์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต