ยกเมืองเก่าภูเก็ตเป็น “เมืองอัจฉริยะ ”  นำร่อง โครงการ OLD PHUKET TOWN SMART SAFETY ZONE 4.0

โพสเมื่อ : Sunday, September 26th, 2021 : 2.58 pm

ตร.เลือกชุมชนย่านเมืองเก่า เป็นศูนย์กลางแนวคิด “เมืองอัจฉริยะ ” นำร่อง โครงการ OLD PHUKET TOWN SMART SAFETY ZONE 4.0  เน้นความปลอดภัยสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยว

เมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้ (26 ก.ย.) ที่ห้องประชุม ชั้น 4 สภ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ติดตามผลการดำเนิน ” โครงการ Smart Safety Zone 4.0 ” สืบเนื่องจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้จัดทำ “โครงการ Smart Safety Zone 4.0” ขึ้น เพื่อนำร่อง 15 พื้นที่ โดยมีเป้าหมาย คือ การพัฒนารูปแบบวิธีการป้องกันอาชญากรรมเชิงรุก ซึ่งใช้นวัตกรรมและยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางตามแนวคิดเรื่อง “เมืองอัจฉริยะ ” โดยมี นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายเรวัต อารีรอบ นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

สำหรับโครงการSMART SAFETY ZONE 4.0 นั้น เป็นแนวคิดของ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ที่ต้องการให้เกิดพื้นที่ปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่น อุ่นใจ ให้กับประชาชน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงได้คัดเลือกพื้นที่ ที่เป็น Landmak แหล่งเศรษฐกิจ และพื้นที่ที่ประชาชนมีความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมมาสร้างเป็นพื้นที่ปลอดภัย โดยยกระดับการป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่สาธารณะ ตามแนวคิดเรื่องเมืองอัจฉริยะ ยกระดับการทำงานของตำรวจตามกรอบความคิดเรื่องระบบราชการ 4.0 ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล โดยบูรณาการการทำงาน ร่วมกันระหว่างภาครัฐ เอกชน และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในด้านการป้องกันอาชญากรรม

ในส่วนของจังหวัดภูเก็ต ได้ดำเนินงานภายใต้ชุมชนย่านเมืองเก่า OLD PHUKET TOWN SMART SAFETY ZONE 4.0  มีพื้นที่รับผิดชอบ 1.02 ตารางกิโลเมตร ภายใต้แนวคิด ภูเก็ตเป็นจังหวัดนำร่องในการฟื้นฟูการท่องเที่ยว จากวิกฤต COVID-19 หรือ PHUKET SANDBOX ด้วยเสน่ห์ความงามของสถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกีส ทำให้พื้นที่บริเวณนี้กลายเป็นย่านธุรกิจสำคัญใจกลางเมืองภูเก็ต ซึ่งประกอบด้วย พื้นที่สำคัญต่าง ๆ เช่น โรงแรม สถานที่ท่องเที่ยวชุมชน วัด พิพิธภัณฑ์ และโรงเรียน ซึ่งมีประชาชน นักท่องเที่ยว และนักธุรกิจในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จึงมีความสำคัญต่อความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

สถานีตำรวจภูธรเมืองภูเก็ต จึงได้เน้นการสร้างพื้นที่ SAFETY ZONE โดยใช้เทคโนโลยี เป็นเครื่องมือในการป้องกันอาชญากรรมควบคู่กับการบูรณการกำลังกับหน่วยร่วมปฏิบัติในพื้นที่ โดยเฉพาะตำรวจท่องเที่ยวและอาสาสมัคร ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น อุ่นใจ ปลอดภัย ในชุมชน โดยนำวัตกรรมที่มีมาใช้ในการป้องกันอาชญากรรมเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ได้แก่ การสำรวจและติดตั้งกล้อง CCTV เพิ่มเติม มีห้องปฏิบัติการ CCOC โดยเชื่อมสัญญาณจากกล้องของหน่วยงานราชการ และเอกชนมายังห้องปฏิบัติการ และนำวิทยุระบบติจิทัลมาใช้ร่วมกัน

เพื่อให้เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์สามารถควบคุมสั่งการได้ตลอด 24 ชั่วโมง จัดทำLINE OFFICAL SAFETY ZONE เพื่อบริการประชาชนทางออนไลน์ รวมถึงการสร้าง CYBER VILLAGE โดยแต่งตั้งคณะกรรมเครือข่ายพันธมิตร BIG SIX จำนวน 2 ชุมชน ประกอบด้วย ชุมชุนย่านเมืองเก่า และ ชุมชนชาร์เตอร์แบงค์ โดยมี นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานกรรมการ มีการทำ MOU ร่วมกับภาคเอกชน จัดทำ HELLO PHUKET APPLICATION เพื่อบริการประชาชน และนักท่องเที่ยว

รวมถึงSMART CARD READER พร้อมโทรศัพท์สมาร์ทโฟน ติดตั้งแอพพลิเคชั่น COVID CONTROL เพื่อใช้ในการตรวจสอบบุคคลตามหมายจับ บุคคลเฝ้าระวัง ให้สอดคล้องกับนวัตกรรมในยุค 4.0 ให้กับเจ้าหน้าที่สายตรวจ เจ้าหน้าที่จราจร เจ้าหน้าที่สืบสวน ตำรวจท่องเที่ยว และกรมเจ้าท่าในจังหวัดภูเก็ต ไว้ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อยกระดับการป้องกันภัยอาชญากรรมในพื้นที่