IND ลุยโรดโชว์  9 จังหวัด ล่าสุดลงพื้นที่ภูเก็ต

โพสเมื่อ : Thursday, November 26th, 2020 : 9.18 pm

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ IND ลุยโรดโชว์  9 จังหวัด ล่าสุดลงพื้นที่ภูเก็ต นำเสนอข้อมูลการลงทุน

เมื่อเร็วๆนี้ ที่โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ อ.เมือง จ.ภูเก็ต บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ IND ลุยโรดโชว์  9 จังหวัด ล่าสุดลงพื้นที่ภูเก็ต นำเสนอข้อมูลการลงทุน สำหรับจังหวัดภูเก็ต เป็นจังหวัดที่ 6 ของการเดินสายโรดโชว์ โดยมี ดร.วุฒิชัย พรรณเชษฐ์ (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานโครงการพิเศษ นายรัฐวิชญ์ ณ ลำพูน (ที่ 5 จากซ้าย) ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วย นางสาวนันท์นภัส คงรอด (ที่ 5 จากขวา) ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน

พลเอก ธรรมรัชต์ เจริญกุล (คนกลาง) ที่ปรึกษาด้านการบริหารโครงการ และ รศ.ดร.ชัยยุทธ ช่างสาร (ที่ 3 จากซ้าย) บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ IND นำเสนอข้อมูลรายละเอียดหลักทรัพย์แก่นักลงทุน นายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม (ที่ 3 จากขวา) ประธานกรรมการ นางสาวณัฐิยา ภัทรกิจจานุรักษ์ (ที่ 2 จากขวา) รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM   ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน นายภควัฒน์ ตุลยนิติกุล (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ               บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ในฐานะแกนนำในการจัดจำหน่ายและรับประกัน  การจัดจำหน่าย ร่วมนำเสนอข้อมูลการลงทุน ณ โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ จังหวัดภูเก็ต เมื่อเร็วๆ นี้