“โชคชัย เดชอมรธัญ” เข้าครม.วันนี้ว่าที่ผู้ว่าภูเก็ตคนใหม่ ส่วน “จำเริญ”ย้ายไปนครฯ

โพสเมื่อ : Tuesday, September 13th, 2016 : 10.43 am

 

ไม่ต้องลุ้นแล้ว ชัดเจน “จำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา” โยกไปรับตำแหน่งผู้ว่าฯนครศรีธรรมราช ขณะที่ผู้ว่าภูเก็ตคนใหม่ “โชคชัย เดชอมรธัญ” ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ติดโผเสนอเข้าครม.พิจารณาวันนี้

boss_1_58 (1)
จากกรณีมีการแต่งตั้งโยกย้ายตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดในหลายจังหวัด ซึ่งในส่วนของจังหวัดภูเก็ต นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าชาการจังหวัดภูเก็ต ก็เป็นหนึ่ง ที่มีคำสั่งให้โยกย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด ที่จังหวัดนครศีธรรมราช โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2559 เป็นต้นไป หลังมาดำรงตำแหน่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้เพียงแค่ 1 ปี ซึ่งหลังจากมีคำสั่งดังกล่าวออกมามีการการเคลื่อนไหวขององค์กรเอกชน 8 องค์กร ที่ออกแถลงการณ์ให้รัฐบาลทบทวนคำสั่งแต่งตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเพื่อให้เกิดความเหมาะสม

แต่ ล่าสุด ล่าสุดได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา หน้า ๒๐ เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๐๔ ง ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงมหาดไทย พ้นจากตําแหน่ง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง แล้ว ซึ่งมี จํานวน 19 ราย โดยในส่วนของ นายจําเริญ ทิพญพงศ์ธาดา อยู่ในอันดับที่ 13 ให้พ้นจากตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ขณะที่ ในส่วนของจังหวัดภูเก็ต ล่าสุด มีรายงานข่าวว่า ในการประชุมครม.วันที่ 13 ก.ย.นี้ กระทรวงมหาดไทยจะเสนอรายชื่อแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการในตำแหน่งบริหารระดับสูง(ซี 10) โดยจะมีการแต่งตั้งรองผู้ว่าราชการจังหวัด ขึ้นเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดแทนตำแหน่งที่ว่างอยู่ 24 ตำแหน่ง โยกสลับผวจ.3 ตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 3 ตำแหน่ง รวม 30 ตำแหน่ง

โดยมีตำแหน่งที่สำคัญดังนี้ นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผวจ.นครนายก เป็นผวจ.พระนครศรีอยุธยา นายโชคชัย เดชอมรธัญ ผวจ.มหาสารคาม เป็นผวจ.ภูเก็ต นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ รองผวจ.จันทบุรี เป็นผวจ.สระแก้ว นายอวยชัย อินทร์นาค รองผวจ.สุราษฎร์ธานี เป็นผวจ.สุราษฎร์ธานี นายวีรนันท์ เพ็งจันทร์ รองผวจ.ปัตตานี เป็นผวจ.ปัตตานี นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล รองผวจ.ปทุมธานี เป็นผวจ.เพชรบูรณ์ นายประดิษฐ์ ยมานันท์ รองอธิบดีกรมการปกครอง นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง

unnamed (1)

สำหรับประวัติของ ดร.โชคชัย เดชอมรธัญ เกิดเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2501 ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ตั้งแต่วันที่ 2 ต.ค. 2558 ประวัติการศึกษา จบนิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2522 จบหลักสูตรพัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์ ปี 2527 ,ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการภาครัฐและเอกชน) มหาวิทยาลัยคริสเตียน ปี 2553

ส่วนประวัติการทำงาน เคยดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานปกครอง 6 งานแผนป้องกันภัย งานแผนป้องกันและบรรเทาภัยกองป้องกันฝ่ายพลเรือน กรมการปกครอง ,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักบริหารส่วนท้องถิ่น กรมการปกครอง ,บุคลากร 7 ฝ่ายคณะกรรมการข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ส่วนการบริหารงานบุคคล สำนักการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น กรมการปกตรอง ,ช่วยราชการ สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี กระทรวงสาธารณสุข ,นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ,นายอำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ,นายอำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

นายอำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ,บุคลากร 7 ฝ่ายคณะกรรมการข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ส่วนการบริหารงานบุคคล สำนักการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น กรมการปกครอง ,นายอำเภอ (ผู้อำนวยการสูง) อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ,ปลัดจังหวัด (ผู้อำนวยการสูง) จังหวัดปทุมธานี ,ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เขตตรวจราชการที่ ๑๘ (กำแพงเพชร, พิจิตร, นครสวรรค์, อุทัยธานี) ,หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง ,รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และตำแหน่งล่าสุด ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม