ผู้ว่าฯนำทีมเสนอแผน “ภูเก็ต แซนด์บ๊อกซ์” ยังต้องปรับแก้จุดอ่อน ก่อนเสนอ ศบค.วันศุกร์นี้

โพสเมื่อ : Wednesday, June 16th, 2021 : 3.43 pm

ผู้ว่าฯ นำทีมภูเก็ต หารือแผน “ภูเก็ต แซนด์บ๊อกซ์” กับ ศบค.ชุดเล็ก วันนี้ทาง ศบค.ชุดเล็ก และ กรมควบคุมโรค มีข้อเสนอแนะในหลายเรื่องๆให้ไปปรับแก้ เพื่อให้มีจุดอ่อนน้อยที่สุด ก่อนนำเสนอ ศบค.ชุดใหญ่ ในวันศุกร์ที่ 18 มิ.ย.นี้ ด้านกรมควบคุมโรคแนะ ตั้งศูนย์บริหารจัดการภูเก็ตแซนด์บ๊อกซ์ หรือ ศบค.ภูเก็ต ชุดเล็ก เพื่อทำหน้าที่ในการกำกับมาตรการภูเก็ตแซนด์บ๊อกซ์ และสื่อสารสร้างความเข้าใจกับประชาชนในการเดินหน้าภูเก็ตแซนด์บ๊อกซ์

 

วันนี้ (16 มิ.ย.) แพทย์หญิงอภิสมัย ศรีรังสรรค์ รองโฆษก ศบค.แถลงถึงความคืบหน้า แผน “ภูเก็ตแซนด์บ๊อกซ์” ภายหลังการหารือร่วมระหว่าง ศบค.ชุดเล็ก กับทีมภูเก็ต ซึ่งนำโดยนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ว่า ในการประชุม ศบค.ชุดเล็กวันนี้ ได้มีการนำเสนอแผน ภูเก็ต แซนด์บ๊อกซ์ โดยให้จังหวัดภูเก็ตเป็นพื้นที่นำร่องในการเปิดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ฉีดวัคซีนครบโดสแล้ว อย่างน้อย 14 วัน เดินทางมาจากประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำและปานกลาง ตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งแผน ภูเก็ต แซนด์บ๊อกซ์ นั้น  ศบศ.ได้พิจารณาเห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ 26 มี.ค.2564 ที่ผ่านมา และมีการนำเสนอ ครม.รับทราบมติในวันเดียวกัน และในเดือน มิ.ย.นี้ ได้มีการนำเสนอหารือคณะกรรมการโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งคณะกรรมการวิชาการ ที่ประกอบไปด้วยอาจารย์แพทย์จากหลากหลายวิชาชีพ

 

ในส่วนของการจัดการรายละเอียดของนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามานั้น ทางจังหวัดภูเก็ตได้รายงานว่า จะมีการเตรียมความพร้อมในรายละเอียดต่างๆ ตั้งแต่ก่อนเดินทาง มีการตรวจสอบข้อมูลการฉีดวัคซีนของนักท่องเที่ยวว่าจริงหรือไม่ มีเอกสารหลักฐานรับรองการได้รับวัคซีนที่ถูกต้อง มีการจองโรงแรมที่พักที่ผ่านมาตรฐาน SHA Plus+ และกระทรวงการต่างประเทศจะมีการตรวจสอบการฉีดวัคซีนก่อนที่จะออกใบอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศไทยได้ และนักท่องเที่ยวจะต้องตรวจหาเชื้อโควิดและมีผลภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง

 

นอกจากนี้ ทางท่าอากาศยานภูเก็ต ได้รายงานถึงการจัดการเที่ยวบินที่จะบินเข้ามาภูเก็ต ไม่ให้เกิดความแออัดให้มีความเหมาะสมที่สุด เมื่อมาถึงจะต้องผ่านพิธีการทาง ตม. ด่านศุลกากร ด่านควบคุมโรค มีการติดตั้งแอพพลิเคชั่นติดตามตัว และการตรวจหาเชื้อโควิดในวันแรกที่มาถึงด้วยวิธี RT-PCR ที่สนามบิน (day 0) ก่อนที่จะขึ้นรถไปยังโรงแรม ซึ่งจะต้องเป็นรถที่ผ่านมาตรฐานตามที่กำหนดเท่านั้น

 

โดยนักท่องเที่ยวจะต้องพักในภูเก็ตเป็นเวลา 14 คืน และจะต้องปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโควิดของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ไม่สามารถเดินทางออกนอกเกาะภูเก็ตได้ และจะต้องมีการตรวจหาเชื้อเพิ่มอีก 2 ครั้ง ในวันที่ 6-7 และ 12-13 ส่วนกรณีจะเดินทางกลับประเทศก่อน 14 วัน ก็สามารถดำเนินการได้

 

อย่างไรก็ตาม ในที่ประชุม ศบค.ชุดเล็ก และกรมควบคุมโรค ได้มีข้อเสนอแนะในหลายเรื่องๆ ซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้มารับปากด้วยตัวท่านเองว่า แม้โครงการนี้มีการวางแผนบูรณาการมาจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ และ เอกชน มีการทำประชามติมาหลายรอบ เพื่อร่วมกันฟื้นฟูเศรษฐกิจภูเก็ต แต่ผู้ว่าฯภูเก็ตย้ำให้เกิดความมั่นใจว่า คนภูเก็ตจะต้องปลอดภัย และคนไทยทั้งประเทศก็ต้องปลอดภัยด้วย

 

โดยมีข้อเสนอแนะจากกรมควบคุมโรค ขอให้การบริหารจัดการภูเก็ตแซนด์บ๊อกซ์เกิดขึ้น โดยมีศูนย์บริหารจัดการ หรือ ศบค.ภูเก็ต ชุดเล็ก เพื่อเตรียมความพร้อมในการกำกับมาตรการภูเก็ตแซนด์บ๊อกซ์แล้ว ศบค.ภูเก็ต ชุดเล็ก จะต้องมุ่งเน้นการสื่อสารสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนชาวภูเก็ตรับรู้ถึงแผนภูเก็ตแซนด์บ๊อกซ์ และร่วมไม้ร่วมมือกันอย่างแข็งขันเพื่อให้ภูเก็ตแซนด์บ๊อกซ์ประสบควาสำเร็จให้ได้

 

นอกจากนี้ ทาง ศบค.ชุดเล็ก ยังมีความเป็นห่วงในเรื่องความเข้าใจของประชาชนโดยทั่วไปด้วย เพราะเชื่อว่าประชาชนยังมีความกังวลเมื่อภูเก็ตเปิดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ หากมีการติดเชื้อขึ้นมาจะจัดการได้หรือไม่อย่างไร ซึ่งในส่วนนี้ทางผู้ว่าฯภูเก็ตได้รับฟังข้อคิดเห็นและจะสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนได้รับทราบต่อไป

 

อย่างไรก็ตาม การเฝ้าระวังที่จะไม่ให้เกิดการติดเชื้อเลยนั้น จะต้องเผื่อใจไว้ด้วย หากเกิดขึ้นก็ขอให้ภูเก็ตมีแผนรองรับ มีแผนเผชิญเหตุติดเชื้อที่เป็นกลุ่มก้อน หรือ การระบาด ซึ่งเรื่องนี้ทาง ผอ.โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตได้นำเสนอแผนการจัดการหากมีการติดเชื้อหลังการเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ

 

“ย้ำว่าทั้งหมดนี้ เป็นเพียงการนำเสนอในเบื้องต้นเท่านั้น จากที่ประชุม ศบค.ชุดเล็ก ในวันนี้ จะมีการนำข้อเสนอแนะไปปรับแก้ให้มีจุดอ่อนน้อยที่สุด เพื่อนำเสนอ ศบค.ชุดใหญ่ ในวันศุกร์ที่ 18 มิ.ย.นี้” แพทย์หญิงอภิสมัย กล่าวในที่สุด