“เรวัต อารีรอบ” ลงสู้ศึกชิงเก้าอี้นายก อบจ.พร้อมชูนโยบายพาภูเก็ตพ้นวิกฤติ

โพสเมื่อ : Thursday, October 29th, 2020 : 4.22 pm

 “เรวัต อารีรอบ” ประกาศลงสู้สึกชิงเก้าอี้ นายกฯ อบจ.ภูเก็ต ในนามทีม “ภูเก็ตหยัดได้” ชูนโยบาย แก้ปัญหาเศรษฐกิจสร้างงาน สร้างรายได้ พร้อมเดินหน้าสร้างแลนด์มาร์คใหม่ แก้ปัญหาจราจร สร้างความปลอดภัย ส่งเสริมการศึกษา เพื่อพาภูเก็ตพ้นวิกฤติ

จากการกรณีที่ทาง กกต.ออกประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิก อบจ. และ นายก อบจ.ทั่วประเทศ วันที่ 2 ธ.ค.2563 และกำหนดเปิดรับสมัครการเลือก ตั้งในระหว่างวันที่ 2-6 พ.ย.2563 ทำให้การเมืองท้องถิ่นในส่วนของจังหวัดภูเก็ตมีความร้อนแรงขึ้น ขณะนี้หลายทีม หลายกลุ่ม เริ่มเปิดตัวตามสื่อสังคมออนไลน์ อย่างไม่เป็นทางการกันไปแล้ว ซึ่งคาดว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้ในส่วนของจังหวัดภูเก็ตมีผู้สมัครลงชิงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตหลายทีมด้วยกัน

ล่าสุดวันนี้ ( 29 ต.ค.) ที่โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายเรวัต อารีรอบ หัวหน้าทีม” ภูเก็ตหยัดได้” จัดให้มีการเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และว่าที่ผู้สมัคร ส.อบจ.ภูเก็ต ทั้ง 24 เขต พร้อมแถลงนโยบายสำคัญๆ ขึ้น โดยมีประชาชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมรับฟัง

นายเรวัต กล่าวถึงการตัดสินใจลงสมัครชิงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตในครั้งนี้ ว่า สาเหตุที่ทำให้ตัดสินใจลงมาเล่นการเมืองท้องถิ่นก็เนื่องจากในช่วงวิกฤติโควิดที่ผ่านมาทำให้ทั้งประเทศมีปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจ และปัญหาเศรษฐกิจที่เป็นปัญหาใหญ่ๆอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตเพราะจังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับชาติที่ผ่านมาแต่ละปีภูเก็ตสร้างสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวจำนวนหลายแสนล้านบาท แต่หลังจาก ศบค.ประกาศปิดประเทศไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศไทยทำให้เส้นเลือดใหญ่ของจังหวัดภูเก็ตหยุดชะงัก เกิดการเลิกจ้างงาน คนไม่มีรายได้ ภาวะเศรษฐกิจกระทบไปทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ต้องหยุดชะงักไปทั้งหมด เครื่องยนต์ทางด้านการท่องเที่ยวดับลงทันที

เมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นตนซึ่งเคยมีประสบการณ์ในการทำงานกับกระทรวงสาธารณะสุข จึงอยากนำความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการทำงานที่มีมาอย่างยาวนานมาพัฒนาจังหวัดภูเก็ตให้เดินหน้าต่อไปได้ในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ ด้านสาธารณสุข สังคม และหัวใจสำคัญจะต้องรีบฟื้นเศรษฐกิจของภูเก็ตให้กับมาโดยเร็วไม่เช่นนั้นปัญหาของภูเก็ตจะเข้าสู่วิกฤติ

ส่วนนโยบายของทีม “ภูเก็ตหยัดได้” นายเรวัต กล่าวว่า มีการกำหนดนโยบายและแนวทางในการนำภูเก็ตไปการพัฒนาภูเก็ตและฝ่าวิกฤติโควิดไปให้ได้  3 ระยะด้วยกัน ประกอบด้วย นโยบายระยะสั้นที่จะต้องทำทันที คือ 1.การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิดระบาดด้วยการสร้างงานสร้างอาชีพ สร้างรายได้อย่างเร่งด่วนโดยการช่วยเหลือประชาชนที่ตกงานให้มีงาทำเช่นมาเป็นผู้ช่วย อสม. หรืองานที่ทางอบจ.จะต้องเข้าไปสนับสนุนภารกิจต่างๆของจังหวัดเพื่ออำนวยความสะดวกทางด้านการท่องเที่ยวเช่น การเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิดเพราะการท่องเที่ยวเป็นเส้นเลือดใหญ่ของภูเก็ตถ้าเราไม่มีการท่องเที่ยวภูเก็ตก็ยากที่จะอยู่รอด

นโยบายพัฒนาจังหวัดภูเก็ตระยะกลาง ฟื้นฟูเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว นำเสนอเร่งรัดผลักดันให้รัฐบาลเปิดให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาภูเก็ตแบบมีเงื่อนไขโดยมีการคัดกรองเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิดนักท่องเที่ยวทุกคนที่จะเข้ามาภูเก็ตจะต้องมีใบรับรองการคัดกรองโควิด 19 ไม่เกิน 72 ชั่วโมง เมื่อเข้ามาแล้วจะต้องมีกรตรวจหาเชื้อโควิดที่ทันสมัยทราบผลภายใน 2 ชั่วโมง เมื่อเข้ามาแล้วนักท่องเที่ยวจะต้องมีการกักตัวอยู่ภายในโรงแรมที่กำหนด 7 วัน  เมื่อครอบ 7 วันจะต้องมีการตรวจอีกครั้งเพื่อหาเชื้อ เมื่อครบ 7 วันถ้ามีไม่การติดเชื้อสามารถเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตได้ ถ้าจะไปต่างจังหวัดจะต้องอยู่ในภูเก็ตก่อนอย่างน้อย 14 วัน

นโยบายพัฒนาจังหวัดภูเก็ตในระยะยาว  ประกอบด้วย ต้อง 1.สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆให้เกิดขึ้นในจังหวัดภูเก็ต เช่นการสร้างสะพานกระจก 2.สร้างหอไข่มุกอันดามัน 3. สร้างสวนพฤกษศาสตร์และสถานที่พักผ่อน 4.สร้างถนนคนเดินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และ 5.ปรับปรุงชายหาดและแหล่งท่องเที่ยวต่างๆของจังหวัดภูเก็ต

2.การแก้ปัญหาการจราจรในพื้นที่ ประกอบด้วย 1.เร่งรัดผลักดันให้เกิดถนนเส้นขนานกับถนนเทพกระษัตรีเพื่อลดความแออัด  2.ส่งเสริมให้มีบริการรถสาธารณะครอบคลุมทุกเครือข่ายโดยใช้รถไฟฟ้าประจำทางเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม

  1. ด้านความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยว เร่งรัดนำเทคโนโลยีชั้นสูงมาใช้เพื่อการตรวจจับและตรวจสอบใบหนาร่วมกับระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อเป็นการป้องกันและลดปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่

4.ด้านการศึกษา ประกอบด้วย 1.ติดอินเตอร์เน็ตฟรีทุกโรงเรียนในสังกัด อบจ.เพื่อให้นักเรียนได้หาความรู้ในอินเตอร์เน็ตได้ตลอดเวลา 2.ส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนการเขียนโปรแกรมในทุกระดับชั้นของโรงเรียนสักกัดอบจ.เพื่อก้าวเข้าสู่สังคมดิจิตัลในอนาคตและขยายไปยังโรงเรียนอื่นๆต่อไป 3.จัดการเรียนการสอน 3 ภาษาในโรงเรียนสังกัดอบจ. เช่นภาษาจีน อาหรับ รัสเซีย เพราะจังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวจำเป็นที่จะต้องใช้ภาษาในการสื่อสารกับนักท่องเที่ยว

นอกจากนั้นสิ่งที่จะต้องทำคือการรับฟังความคิดเห็นจากคนทุกกลุ่มทุกอาชีพในจังหวัดภูเก็ตเพื่อนำมาประมวลและกำหนดเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาให้ภูเก็ตมีความมั่นคง มีความผาสุก และนำไปสู่การแก้ปัญหาเพื่อให้ภูเก็ตเดินหน้าต่อไปและเราจะผ่านพ้นวิกฤติไปด้วยกัน

นายเรวัต กล่าวว่า การลงมาสมัครรับเลือกตั้งในครั้งนี้ตนมีความมั่นใจ เพราะจากประสบการณ์และผลงานที่ผ่านมายืนยันได้ว่าตนตั้งใจที่จะนำพาภูเก็ตเดินไปข้างหน้าและเราจะฝาฟันวิกฤติไปด้วยกัน

สำหรับนายเรวัต อารีรอบ เป็นคนภูเก็ตโดยกำเนิด ได้รับเลือกเป็น สส.จังหวัดภูเก็ต 2 สมัยในนามพรรคประชาธิปัติย์ ล่าสุดได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ก่อนจะตัดสินใจลาออกเพื่อมาลงสมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ทีม “ภูเก็ตหยัดได้” ซึ่งจะมีการเปิดรับสมัครในวันที่ 2 -6 พ.ย.นี้ และกำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันที่ 20 ธ.ค 2563