เพิ่มรถบัสใหม่ป้ายแดงอีก 100 คัน ยกระดับมาตรฐาน “เมืองน่าอยู่ ท่องเที่ยวปลอดภัย”

โพสเมื่อ : Saturday, July 23rd, 2016 : 6.13 pm

ใช้โฆษณา

www.pic-phuket.com สนใจร่วมฟังสัมมนา จองบัตรล่วงหน้า 076217199,0865092424

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวอันดามัน จับ มือหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดโครงการ “เมืองน่าอยู่ ท่องเที่ยวปลอดภัย” เพิ่มรถบัสใหม่ให้บริการนักท่องเที่ยว เพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการและความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ประเดิม 100 คัน เริ่มเข้ามาวิ่งกลางเดือนหน้านี้

11

วันนี้ (23 ก.ค.) นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการ “เมืองน่าอยู่ ท่องเที่ยวปลอดภัย” ซึ่งจัดขึ้นที่โรงแรม ฮิลตัน อาเคเดีย ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา โดยมี Ms.Zhang Pei Dong ทูตพาณิชย์สาธารณรัฐประชาชนจีน นายนัฐพงศ์ เชิดชู รองอธิบดีกรมขนส่งทางบก นายคณิสสร์  ศรีวชิระประภา ประธานบริษัท เบสท์ริน กรุ๊ป จำกัด นายวิชัย เสี้ยมสอน อุปนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวอันดามัน ฝ่ายรสบัส รักษาการนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวอันดามัน สมาชิกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวอันดามัน เข้าร่วม

12

สำหรับโครงการ “เมืองน่าอยู่ ท่องเที่ยวปลอดภัย” จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ กรมการขนส่งทางบก สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวอันดามัน และ บริษัท เบสท์ริน กรุ๊ป จำกัด จัดขึ้น เพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการด้านท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตภายใต้แนวคิด “เมืองน่าอยู่ ท่องเที่ยวปลอดภัย” ด้วยการปรับเปลี่ยนรถบัสรับส่งนักท่องเที่ยวใหม่ โดยมุ่นเน้นในการจัดระเบียบการนำเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต พัฒนาการให้บริการ ตลอดจนถึงการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต ลดปัญหาเรื่องอุบัติเหตุในการนำเที่ยว จนนำไปสู่การปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ ในการท่องเที่ยวของประเทศ เพื่อถึงนักท่องเที่ยว และเพิ่มรายได้ให้กับประเทศ ภายใต้นโยบาย การลงทุนสร้างแหล่งท่องเที่ยวระยะยาว ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

10

นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ในปัจจุบันมีข่าวเกี่ยวกับความไม่ปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเกิดขึ้นบ่อยครั้ง และส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นหนึ่งในหัวใจหลักที่ผลักดันด้านเศรษฐกิจในประเทศ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับนักท่องเที่ยวสูงสุด ทางจังหวัดภูเก็ตจึงได้ร่วมกับภาครัฐและเอกชนในการจัดทำโครงการ เมืองน่าอยู่ ท่องเที่ยวปลอดภัย ขึ้น โดยการปรับเปลี่ยนรถบัสสำหรับรับส่งนักท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยสูง รวมทั้งเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนอีกด้วย

5

ขณะที่นายวิชัย เสี้ยมสอน อุปนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวอันดามัน ฝ่ายรสบัส รักษาการนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวอันดามัน กล่าวว่า โครงการเมืองน่าอยู่ ท่องเที่ยวปลอดภัย เกิดขึ้นจากการที่สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวอันดามัน ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการรถบัสรายย่อยในท้องถิ่นภูเก็ต มีความต้องการที่จะพัฒนาบุคลากรและยานพาหนะ ที่ใช้ให้บริการนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ให้ได้มาตรฐานและทัดเทียมสากลมากยิ่งขึ้น โดยมุ่งเน้นเรื่องความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญและเพื่อสร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวให้มีความปลอดภัย ทางสมาคมฯจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาบุคลากรและยานพาหนะทั้งระบบ โดยได้ร่วมกับทางบริษัท เบสรินทร์ กรุ๊ป จำกัด จัดทำโครงการเมืองน่าอยู่ ท่องเที่ยวปลอดภัย ขึ้น เพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการของผู้ประกอบการรถบัสในท้องถิ่นภูเก็ต

IMG_5713

โดยความร่วมมือระหว่างสมาคมฯ บริษัท เบสรินทร์ กรุ๊ป จำกัด ตัวแทนจำหน่ายรถบัส ซันลอง บริษัท คุณอนันต์ แอนด์ เคแมน จำกัด และสถาบันการเงินต่างๆ โดยในเบื้องต้นได้มีการจัดซื้อรถบัสจำนวน 100 คัน สำหรับผู้ประกอบการท้องถิ่นภูเก็ต เพื่อให้บริการนักท่องเที่ยว โดยที่ผู้ประกอบการไม่ต้องดาวน์ และผ่อนชำระค่างวดแต่อย่างใด เนื่องจากมีการทำสัญญาการใช้บริการจากผู้ประกอบการร้านค้าที่มีความจำเป็นต้องใช้รถบัส โดยคนรับจะได้รับค่าจ้างจากห้างร้านนั้นอีกด้วย เมื่อครบ 6 ปี ก็จะโอนกรรมสิทธิ์รถดังกล่าวให้กับผู้ประกอบการท้องถิ่นต่อไป

IMG_5738

นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวอันดามัน กล่าวต่อว่า รถบัสที่ให้บริการนักท่องเที่ยวอยู่ในภูเก็ต ขณะนี้มีประมาณ 1 พันกว่าคัน เป็นของสมาชิกสมาคมฯประมาณ 300 กว่าคัน ซึ่งไม่เพียงพอกับความต้องการ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลต่างๆ ที่นักท่องเที่ยวเข้ามาเป็นจำนวนมาก ทำให้ต้องนำรถบัสจากต่างจังหวัดเข้ามา ซึ่งบางครั้งเป็นรถเก่า คนขับไม่ชำนาญทาง ทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้ง ทางสมาคมฯจึงได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ จัดโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อจัดหารถบัสเพิ่มอีก 300 คัน แต่ในระยะแรกได้ก่อน 100 คัน ซึ่งจะเริ่มเข้ามาวิ่งในภูเก็ตได้ประมาณวันที่ 15 สิงหาคม 2559 นี้