เปิดรับข้อเสนอแนะการให้บริการ รพ.อบจ.ภูเก็ต “หมอวัต หยัดได้” เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ

โพสเมื่อ : Monday, April 4th, 2022 : 12.04 pm

เมื่อเวลา 10.00 น.วันนี้ (4 เม.ย.) นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ตเป็นประธานเปิดโครงการรับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้มาใช้บริการโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (หมอวัตหยัดได้) โดยมี นายอานุภาพ เวชวานิชสนอง นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายก อบจ.ภูเก็ต นพ.บัญชา ค้าของ รองประธานคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต และที่ปรึกษาพิเศษนายก อบจ.ภูเก็ต ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต

ทั้งนี้เพื่อยกระดับการให้บริการด้านการแพทย์กับประชาชนชาวภูเก็ต รวมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะและรับฟังข้อคิดเห็นจากประชาชนผู้เข้ารับบริการ เพื่อนำข้อมูลและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการให้บริการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ตามนโยบายของผู้บริหาร “ทุกความทุกข์ด้านสุขภาพต้องได้รับการดูแล หมอวัตหยัดได้”

นายเรวัต อารีรอบ นายก อบจ.ภูเก็ต ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ตกล่าวว่า ขณะนี้ทาง อบจ.ภูเก็ตได้เข้ามาปรับปรุงการให้บริการของโรงพยาบาล อบจ.อย่างต่อเนื่อง เริ่มจากการปรับปรุงกายภาพภายนอกโรงพยาบาล ด้วยการทาสีใหม่ การปรับปรุงภูมิทัศน์รอบๆ โรงพยาบาลให้เกิดความสวยงาม ส่วนในเรื่องของการให้บริการดูแลรักษาพยาบาลนั้น ได้มอบหมายให้นายแพทย์บัญชา ค้าของ รองประธานคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ทำงานร่วมกับกองสาธารณะสุข และโรงพยาบาลธนบุรี ซึ่งเป็นผู้บริหารจัดโรงพยาบาล ปรับปรุงในเรื่องอุปกรณ์ทางแพทย์ และสิ่งต่างๆ ให้มีความพร้อมมากที่สุด ทั้งนี้เพื่อยกระดับการให้บริการของโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ให้เทียบเท่ากับโรงพยาบาลของรัฐ เพราะสุขภาพนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญ

และในวันนี้ ได้มีการเปิดกล่องรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มาใช้บริการ เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากประชาชนมาปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการเพื่อให้ตรงกับความต้องการของประชาชนให้มากที่สุด