เที่ยวทางเรือภูเก็ตคึกคัก รองอธิบดีกรมเจ้าท่าลงตรวจสร้างความเชื่อมันนักท่องเที่ยว

โพสเมื่อ : Friday, December 28th, 2018 : 6.04 pm

เที่ยวทางเรือช่วงปีใหม่ภูเก็ตคึกคัก ขณะที่รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ลงพื้นที่ตรวจท่าเรือให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ – สร้างความเชื่อมั่นระบบความปลอดภัย ให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมา

วันนี้ ( 28 ธ.ค.) นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกระทรวงคมนาคม และคณะเดินทางลงพื้นที่ท่าเทียบเรือรัษฎา ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต เพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 และตรวจความพร้อมของท่าเทียบเรือฯ รวมถึงตัวเรือ อุปกรณ์ประจำเรือ สร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับผู้โดยสาร ซึ่งพบว่ามีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจำนวนมากเดินทางมาลงเรือที่ท่าเรือรัษฎา เพื่อโดยสารไปท่องเที่ยวตามเกาะแก่งต่างๆ โดยเฉพาะ เกาะพีพี จ.กระบี่

นายสมชาย กล่าวว่า ตามที่ทางกระทรวงคมนาคม ได้กำหนดช่วงเฝ้าระวังอันตรายของเทศกาลปีใหม่ 2562 คือตั้งแต่วันที่ 27 ธ.ค.2561-2 ม.ค.2562 ซึ่งทางกรมเจ้าท่าและกระทรวงคมนาคม ได้เตรียมการมาก่อนล่วงหน้าแล้ว ทั้งในเรื่องการตรวจสอบสภาพท่าเทียบเรือ รวมถึงตัวเรือ อุปกรณ์ประจำเรือ ส่วนวันนี้เป็นการลงพื้นที่เพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และตรวจเยี่ยมความพร้อมของท่าเรือในการรองรับการท่องเที่ยวตามนโยบายรัฐบาล เพื่อให้การท่องเที่ยวมีความปลอดภัยสูงสุด

ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา ได้ตรวจเยี่ยมท่าเทียบเรืออ่าวปอ และท่าเรือยามู ซึ่งขณะนี้ผู้โดยสารเข้ามาค่อนข้างมาก อย่างท่าเรืออ่าวปอเข้ามาวันละ 2,000 กว่าคน ได้กำชับเรื่องของความปลอดภัย การสวมใส่ชูชีพก่อนจะออกเรือ รวมถึงเรื่องของการดำเนินการมาตรการต่างๆ ต้องมีความพร้อมและไม่บรรทุกเกิน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการเป็นอย่างดี

ส่วนภาคบ่ายได้ตรวจเยี่ยมท่าเรือรัษฎา ซึ่งเป็นจุดเช็คพ้อยท์ 1 ใน 24 จุดของจังหวัดภูเก็ต จากการตรวจเยี่ยมพบว่าผู้ประกอบการให้ความร่วมมือดี และมีความพร้อมเรื่องการให้บริการ การแจ้งจำนวนผู้โดยสาร รวมถึงความพร้อมเรื่องการตรวจตรา เป็นความร่วมมือกันระหว่างผู้ประกอบการกับเจ้าหน้าที่ของกรมเจ้าท่า และหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน โดยท่าเรือแห่งนี้มีนักท่องเที่ยวใช้บริการช่วงนี้ไม่ต่ำกว่าวันละ 4,000 คน ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวจากยุโรป มีนักท่องเที่ยวจีนบ้างแต่จำนวนไม่มากนัก

สำหรับปริมาณนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ ทราบจากผู้ประกอบการว่าตอนนี้เทียบกับปีที่แล้ว จำนวนผู้โดยสารเพิ่มมากขึ้น ภูเก็ตอยู่ประมาณวันละ 20,000 กว่าคน ฉะนั้นเรื่องการดูแลความปลอดภัย เจ้าหน้าที่ทุกนายมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันทำงานตลอดเวลา อย่างไรก็ตามก็คงต้องอาศัยความร่วมมือทางผู้ประกอบการเป็นหลัก เพราะเจ้าหน้าที่รัฐมีไม่เพียงพอ ที่สำคัญต้องอาศัยความตระหนัก ความปลอดภัยจากตัวนักท่องเที่ยวเอง ให้การท่องเที่ยวเกิดความปลอดภัยสูงสุด

“วันนี้ทางผู้ประกอบการก็ให้ความสำคัญเพิ่มมากขึ้นเพราะทราบว่าเป็นอู่ข้าวอู่น้ำที่ยั่งยืนต้องร่วมมือกัน มีการกำชับให้มีการเตือนทุกครั้งก่อนเรือออก เรื่องการสวมใส่เสื้อชูชีพของผู้โดยสาร โดยเฉพาะเรือเร็ว และเรือโดยสารในกลุ่มเป้าหมาย จะต้องสวมเสื้อชูชีพก่อนเรือออกทุกครั้ง แต่ในส่วนของเรือขนาดใหญ่ ที่มีเสื้อชูชีพบนเรืออยู่แล้ว ซึ่งเป็นมาตรฐานของกรมเจ้าท่า ก็พร้อมที่จะหยิบมาใช้ได้ทันที และมีการเปิดวิดีโอให้ความรู้ว่าสวมใส่อย่างไรให้ปลอดภัย” นายสมชาย กล่าว