เทศบาลเมืองกะทู้ ทุ่มงบ 14 ล้าน ผุดโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2 ของภูเก็ต

โพสเมื่อ : Sunday, April 12th, 2020 : 12.15 pm

 เทศบาลเมืองกะทู้ ทุ่มงบกว่า 14 ล้าน เพื่อสร้างโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2 ที่ มอ.ภูเก็ต เตรียมรับผู้ป่วยโควิดได้อีก 150 เตียง มั่นใจเสร็จเร็วๆนี้

 

จากจำนวนสถิตผู้ป่วยติดเชื้อโควิด ในจังหวัดภูเก็ตที่มีปริมาณมากขึ้นทุก ๆ วัน จนติดอันดับต้นๆ ของผู้ที่ติดเชื่อโรคไวรัสโควิด -19 ส่งผลให้ จังหวัดภูเก็ตต้องเตรียมความพร้อมรองรับผู้ป่วยที่มีปริมาณมากขึ้น  ด้วยการสร้างโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2 ขึ้น ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ภายใต้งบประมาณของเทศบาลเมืองกะทู้ กว่า 14 ล้านบาท

ดร. ชัยอนันท์ สุทธิกุล นายกเทศนตรีเมืองกะทู้ ได้กล่าวว่า “จากมติคณะกรรมการจังหวัดภูเก็ต ได้เลือกพื้นที่มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ของกะทู้ เป็นโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2 เพื่อรองรับปริมาณผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้นภายใต้งบประมาณจากเทศบาลเมืองกะทู้

โดยแบ่งส่วนความรับผิดชอบคือ  สำนักงานโยธาธิการ รับผิดชอบด้านโครงสร้างพื้นฐาน ในการดำเนินการก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับผิดชอบเรื่องพื้นที่ในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม และ สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ จาก คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เพื่อมาดูแลรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัวโควิด 19”

“สำหรับความก้าวหน้าในการดำเนินการก่อสร้าง โรงพยาบาลสนามแห่งนี้ ทางเทศบาลฯ ได้ดำเนินการใกล้แล้วเสร็จภายใต้ระยะเวลาอันใกล้นี้ ซึ่งตอนนี้ได้ทำการกั้นห้องต่าง ๆ ติดตั้งมุ้งลวด กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) รวมไปถึงได้เตรียมพร้อมด้านวัสดุครุภัณฑ์ทางด้านสาธารณสุข ซึ่งจะสามารถเปิดบริการได้ในเร็วนี้ หากแล้วเสร็จสมบูรณ์ โรงพยาบาลสนามแห่งนี้ จะรองรับผู้ป่วยได้ประมาณ 150 เตียง