อุปสมบทหมู่ชาวพม่า 109 คน ถวายในหลวง ร.9

โพสเมื่อ : Saturday, October 7th, 2017 : 6.13 pm

ชมรมผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างจังหวัดภูเก็ต จัดอุปสมบทหมู่ชาวพม่า 109 คน ถวาย เป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

เมื่อเวลา วันที่ 7 ต.ค.นี้  ที่วัดอนุภาษกฤษฎาราม หรือ วัดเก็ตโฮ่ ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานโครงการบรรพชาอุปสมบทของแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา จำนวน 109 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมี นายวีระชัย เสดสม ประธานชมรมผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างจังหวัดภูเก็ต กล่าวรายงาน

 

นายวีระชัย เสดสม ประธานชมรมผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ชมรมผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับมูลนิธิคาทอลิคสุราษฎร์ธานี สาขาภูเก็ต จัดขึ้น เพื่อ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อเปิดโอกาสให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดภูเก็ตและใกล้เคียงได้แสดงออกถึงความจงรักภัคดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

 

โดยการศึกษาพระธรรมวินัยและปฏิบัติธรรมตามคำสอนในพระพุทธศาสนา ส่งผลให้เกิดการประพฤติดี การปฏิบัติดีและส่งผลดีต่อสังคมโดยส่วนรวม เป็นกระทะนุบำรุงพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นศาสนาหลักของชาติ ช่วยลดปัญหาสังคมและสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศต่อไป สำหรับวันนี้จะเป็นการปลงผม อุปสมบท วันที่ 9 – 12 ต.ค. เป็นการปฏิบัติศาสนากิจ และ ลาสิกขาบท เวลา 15.00 น.วันที่ 12 ต.ค.นี้