อบจ.แก้เฉพาะหน้าจ้างพิเศษไลฟ์การ์ด 1 เดือน ก่อนแก้ TOR หลังคนเมินประมูล

โพสเมื่อ : Wednesday, September 27th, 2017 : 9.43 pm

 

ไร้คนยื่นซองประมูลดูแลชายหาดหาด  อบจ.ภูเก็ตเตรียมใช้วิธีจัดจ้างพิเศษ ให้ไลฟ์การ์ดบริษัทเดิม มาดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวตามชายหาด ระยะสั้น 1 เดือน ตั้งแต่ 1-31 ตุลาคมนี้ ก่อนแก้ไขร่าง TOR ให้สอดคล้องกับสภาพการจ้างไลฟ์การ์ดในปัจจุบัน ขณะที่ผู้ว่าฯเตรียมจัดเจ้าหน้าที่ของท้องถิ่น อปพร.ดูแลนักท่องเที่ยวตามชายหาดไปชั่วคราวก่อน


จากกรณีที่ บริษัท ภูเก็ตไลฟ์การ์ด จำกัด ได้แถลงข่าวสรุปผลการทำงานไลฟ์การ์ด เรื่อง ผลการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ในรอบปี 2560 ที่ผ่านมา โดยนายประทัยยูธ เชื้อญวน ประธานชมรมไลฟ์การ์ดภูเก็ต และไลฟ์การ์ดจากหาดต่างๆ ในภูเก็ต ที่โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ เมื่อวันที่ 25 ก.ย.60 ที่ผ่านมา ซึ่งบริษัท ภูเก็ตไลฟ์การ์ดจะครบกำหนดสัญญาว่าจ้างกับ อบจ.ภูเก็ต ในวันที่ 30 ก.ย.2560 นี้ โดยทางสภา อบจ.ภูเก็ต ได้อนุมัติงบประมาณสำหรับจัดจ้างไลฟ์การ์ดตามหาดต่างๆ เป็นเวลา 1 ปี ด้วยวงเงิน 19.8 ล้านบาท  โดยวันนี้ ( 27 ก.ย.) องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (อบจ.ภูเก็ต) ได้เปิดให้ผู้ที่สนใจยืนซองประมูลในการจัดจ้างไลฟ์การ์ด ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 11.00 น. แต่เมื่อครบตามกำหนดเวลา 1 ชั่วโมง ปรากฏว่าไม่มีผู้มีสนใจมายืนซองประมูล จึงปิดการประมูล

 

ขณะที่วันเดียว ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้จัดให้มีการประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต โดยมีสมาชิกสภาและฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม รวมทั้งนายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมเพื่อหารือปัญหาเรื่องปัญหา ไลฟ์การ์ดที่กำลังจะหมดสัญญาลง โดย นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ทาง อบจ.ได้ดำเนินการหาผู้รับจ้าง อยู่แต่ยังไม่มีผู้มายื่นประมูล ซึ่งอาจเกิดจากเรื่องของค่าจ้างที่น้อยไป จึงไม่น่าสนใจ ซึ่งดูจากข้อเท็จจริงของการจ้างๆของปีที่ผ่านมาๆ ก็พบว่ามีการลดงบประมาณลงเรื่อยๆ โดยในปีแรกๆ ตั้งสูงสุดถึงประมาณ 25 ล้าน ต่อมาลดลงเหลือ 22 ล้าน และล่าสุดปีงบประมาณ 2561 ถูกตัดเหลือ 19 ล้านเศษ โดยวันนี้ไม่มีผู้มายื่นประมูลแต่อย่างใด

ทางจังหวัดจึงได้มอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดเจ้าหน้าที่ อปพร.ทำหน้าที่ดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ชายหาดทั่วเกาะภูเก็ตแทน จึงขอให้นักท่องเที่ยวและประชาชนมั่นใจว่า ทางจังหวัดให้ความสำคัญในเรื่องดังกล่าวในระดับสูงสุด เพื่อความปลอดภัย ของพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวบริเวณชายหาดในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต สำหรับเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่สำคัญและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาให้ความสนใจและกำชับให้ตนแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุด

ด้าน นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า การแก้ปัญหาในระยะสั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จะใช้วิธีการหางบประมาณที่กฎหมายสามารถเปิดช่องให้ทำได้ คือ จะใช้วิธีจัดจ้างพิเศษเจ้าหน้าที่ไลฟ์การ์ด จาก บริษัท ไลฟ์การ์ดเดิม ในอัตราค่าจ้างเท่าเดิมในช่วง 1 เดือนแรกที่ยังหาผู้มาทำงานไม่ได้ คือ ต.ค.60 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไลฟ์การ์ดชุดเดิมได้ทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยระยะเวลา 1 เดือน คือ ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2560 เพื่อให้การดูแลนักท่องเที่ยวและประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง จากนั้นในระยะยาวก็จะดำเนินการแก้ไขโดยการยกร่าง TOR ใหม่ เพื่อกำหนดเงื่อนไขการจ้างต่างๆขึ้นมาใหม่ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับการทำงานของเจ้าหน้าที่ไลฟ์การ์ดในปัจจุบัน

ขณะที่ นายมนูญ เขียวคราม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ทางสภา อบจ.ได้อนุมัติผ่านสภาด้วยงบประมาณ 19 ล้านบาทเศษ ทำให้บริษัทเดิมไม่เห็นด้วยกับงบประมาณดังกล่าว จึงไม่มีการยื่นซองประมูล ตนจึงอยากให้บริษัทอื่นๆ เข้ามายื่นประมูลในครั้งนี้