อบจ.ภูเก็ต ลงสำรวจพื้นที่เพื่อปรับปรุงพื้นถนนภายใน ร.ร.สตรีภูเก็ต

โพสเมื่อ : Wednesday, June 7th, 2023 : 10.50 am

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2566 นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นางสาวชนกนันท์ โชติกิจสมบูรณ์ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต อ.เมือง เขต 2 และนายสุทธิชัย เอ่งฉ้วน นายช่างโยธาอาวุโส ร่วมกับ นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต ลงสำรวจพื้นถนนบริเวณอาคารสักทอง โรงเรียนสตรีภูเก็ต เนื่องจากบริเวณดังกล่าว มีน้ำขัง ระดับพื้นถนนไม่เท่ากัน สาเหตุจากน้ำท่วมขังในช่วงเกิดอุทกภัยที่ผ่านมา ทางโรงเรียนสตรีภูเก็ต จึงขอความอนุเคราะห์ อบจ.ภูเก็ต ในการปรับปรุงซ่อมแชมพื้นถนนดังกล่าว