อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่แก้ปัญหาน้ำท่วมในซอยร่วมน้ำใจ บ้านบ่อแร่ ต.วิชิต

โพสเมื่อ : Saturday, October 2nd, 2021 : 11.30 am

 

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นางอุษา สุขประเสริฐ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต อำเภอเมือง เขต 12 นางวาสนา สามห้วย ผู้อำนวยการสำนักช่าง นายสัญญพงศ์ สมบัติทิพย์ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง และนายฐานันดร กิจภาณัฐการ ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ร่วมลงพื้นที่ดูแลประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากกรณีน้ำท่วม ในชุมชนซอยร่วมน้ำใจ บ้านบ่อแร่ ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

 

 

สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้ สืบเนื่องจาก นางอุษา สุขประเสริฐ สมาชิก อบจ.ภูเก็ต อำเภอเมือง เขต 12 ได้รับการร้องเรียนขอรับความช่วยเหลือจากประชาชนในพื้นที่ ซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากกรณีน้ำท่วม ทางคณะผู้บริหาร อบจ.ภูเก็ต มิได้นิ่งนอนใจ จึงได้ลงพื้นที่ดูแลประชาชนอย่างเร่งด่วน โดยทาง อบจ.ภูเก็ต จะดำเนินการประสานกับเทศบาลตำบลวิชิตในการแก้ไขปัญหาปัญหาน้ำท่วมบริเวณดังกล่าว