อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่รับฟังปัญหาประชาชนในพื้นที่ตำบลราไวย์

โพสเมื่อ : Tuesday, November 2nd, 2021 : 12.04 pm


 

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายก อบจ.ภูเก็ต นายพงษ์สุระ คู่พงศกร เลขานุการนายก อบจ.ภูเก็ต นายมนู เขียวคราม เลขานุการสภา อบจ.ภูเก็ต และสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต อำเภอเมือง เขต 14 ดร.ไกรวุฒิ คุ้มบ้าน สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต อำเภอเมือง เขต 15 และนายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ ร่วมลงพื้นที่สำรวจบริเวณมัสยิดเอ้าวาลุ้ลฮีดายะห์ (มัสยิดบางคณฑีล่าง) หมู่ที่ 5 ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต พร้อมรับฟังปัญหาความต้องการของพี่น้องประชาชน

 

 

สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้สืบเนื่องจากคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต ได้รับการประสานจากผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ต.ราไวย์ และนายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ เนื่องจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวมีความต้องการขอสร้างสะพาน เพื่อใช้เป็นท่าขึ้นเรือที่อำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว เนื่องจากชาวบ้านในพื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางด้านการท่องเที่ยวเป็นหลัก โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการ พร้อมกันนั้น ทางคณะผู้บริหาร อบจ.ภูเก็ต ได้ร่วมรับฟังความคิดเห็นถึงปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในด้านระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานโดยจะเร่งหาทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวและร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนต่อไป