อบจ.ภูเก็ต ร่วมกิจกรรมปลูกต้นทุเรียน ณ ร.ร.บ้านป่าครองชีพ

โพสเมื่อ : Tuesday, July 25th, 2023 : 5.14 pm


เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นางสาวอันดามัน เครือพานิช สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต อ.ถลาง เขต 6 ร่วมกิจกรรมปลูกต้นทุเรียน ในโครงการปลูกทุเรียนบนเกาะภูเก็ตสร้างเศรษฐกิจและความสมดุลของระบบนิเวศ ณ โรงเรียนบ้านป่าครองชีพ ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ซึ่ง อบจ.ภูเก็ต ได้สนับสนุนเครื่องจักรกลในการปรับภูมิทัศน์ให้กับทางโรงเรียนก่อนทำกิจกรรมดังกล่าว