อบจ.ภูเก็ต รับโอน “บ้านชาร์เตอร์ดแบงค์” พัฒนาเป็น “ศูนย์เศรษฐกิจสร้างสรรค์”

โพสเมื่อ : Thursday, September 28th, 2023 : 4.05 pm

สภา อบจ.ภูเก็ต มีติดเห็นชอบให้ อบจ. ภูเก็ต รับโอน บ้านชาร์เตอร์แบงค์ เตรียมพัฒนาเป็น ศูนย์เศรษฐกิจสร้างสรรค์” และเปิดให้ประชาชนใช้ทำกิจกรรมร่วมกัน
เมื่อเวลา 10.00 น.วันนี้ (28 ก.ย.66) นายหัตถ์ กตัญชลีกุล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต สมัยสามัญ ประจำปี 2566 สมัยที่สอง (ครั้งที่ 3 โดยมี นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
ที่ประชุมได้เห็นชอบ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต รับโอนทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้างโครงสร้างพัฒนาเมืองเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในเขตเทศบาลนครภูเก็ต (บ้านชาร์เตอร์แบงค์) จากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต ตามที่ นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เสนอ
นายเรวัต กล่าวถึงการเข้าไปดูแลบ้านชาร์เตอร์แบงค์ ว่า การนำโครงการโครงสร้างพัฒนาเมืองเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในเขตเทศบาลนครภูเก็ต (บ้านชาร์เตอร์แบงค์) เข้ามาขอความเห็นชอบจาก สภา อบจ.ภูเก็ต ในครั้งนี้ เนื่องจาก อบจ.ภูเก็ต ได้รับมอบจากจังหวัดภูเก็ต ให้เป็นผู้เข้ามาดูแลทรัพย์สินของบ้านชาร์เตอร์แบงค์ ซึ่งตั้งอยู่บนถนนดำรง ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต หลังจากที่ทางโยธาธิการและผังเมืองภูเก็ตได้ทำการซ่อมแซมแล้วเสร็จ ทาง อบจ.ภูเก็ต ได้ให้ความสำคัญกับบ้านหลังนี้ เพราะเป็นบ้านที่เก่าแก่ เป็นอาคารที่มีความสวยงามด้วยสถาปัตยกรรมชิโนโคโรเนียน โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะทำให้บ้านหลังนี้เป็นที่ตั้งของ ศูนย์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (TCDC) ของจังหวัดภูเก็ต เป็นศูนย์ที่ 2 ของภาคใต้ ซึ่งขณะนี้มีอยู่แล้วที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โดยศูนย์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ หรือ TCDC อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นศูนย์ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ที่จะให้คำปรึกษาออกแบบด้านต่างๆ เช่น การออกบรรจุภัณฑ์ต่างๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ หรืออื่นๆ โดยจะมีเจ้าหน้าที่จากศูนย์ TCDC เข้ามาประจำในช่วงแรกก่อน
และ อบจ.มีเป้าหมายที่จะเปิดให้ประชาชนชาวภูเก็ต ได้ใช้อาคารหลังนี้ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกอาคาร หรือการจัดงานประเพณีต่างๆ ของภูเก็ต โดยจะอนุญาตเป็นครั้งๆ ไป ส่วนการจัดงานหรือจัดกิจกรรมต่างๆ จะมีค่าใช้จ่ายหรือไม่นั้นทาง อบจ.จะหารือเรื่องนี้กับทางกรมธนารักษ์อีกครั้ง เพราะบ้านและที่ดินเป็นทรัพย์สินของกรมธนารักษ์ ที่มอบหมายให้ อบจ.ภูเก็ต ได้ใช้และดูแล