อบจ.ภูเก็ต รับมอบเครื่องอุปโภคจากสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯภูเก็ต เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

โพสเมื่อ : Wednesday, November 2nd, 2022 : 2.04 pm

นายเรวัต อารีรอบ นายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย ผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต ร่วมรับมอบเครื่องอุปโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ จากสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับดีวาน่า กรุ๊ป เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในพื้นที่ จ.ภูเก็ต โดยมี คุณกรทิชาต์ วัฒนพันธุ์ นายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯภูเก็ต เป็นผู้ส่งมอบ ณ ศาลาประชาคม อบจ.ภูเก็ต เมื่วันที่ 31 ตุลาคม 2565