อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการ อบจ.ภูเก็ต ดูแลประชาชน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

โพสเมื่อ : Monday, June 12th, 2023 : 3.12 pm

 

นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ อบจ.ภูเก็ต ดูแลประชาชน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 ณ สวนศรีภูวนาถ ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต โดย นายอัครวัฒน์ ศิริธัญญ์ธนากร ปลัด อบจ.ภูเก็ต กล่าวรายงาน และกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต กล่าวต้อนรับ ซึ่งมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต คณะจากเทศบาลตำบลวิชิต แขกผู้มีเกียรติ และประชาชน เข้าร่วมงานจำนวนมาก เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2566

อบจ.ภูเก็ต ร่วมกับเทศบาลตำบลวิชิต จัดโครงการ อบจ.ภูเก็ต ดูแลประชาชน เพื่อส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน รวมถึงให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต พร้อมส่วนราชการต่างๆ ได้พบปะเยี่ยมเยียนประชาชน อีกทั้งยังเป็นการให้บริการของ อบจ.ภูเก็ต อาทิ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร บริการด้านสุขภาพ กิจกรรมการแสดงบนเวที บริการสินค้าราคาถูก โดยมีหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนออกหน่วยให้บริการ ประมาณ 36 หน่วยงาน ร้านจำหน่ายสินค้าเข้าร่วมงาน จำนวน 66 ร้าน มีกิจกรรมการแสดงบนเวทีของนักเรียน ชมรมผู้สูงอายุ กลุ่มลีลาศ กลุ่มไลน์แดนซ์ ชมรมผู้ทรงคุณค่าทางปัญญาและกลุ่มอังกะลุง ตลอดจนการแสดงวงดนตรีบังบัง และวงกางเกง