อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการพลังเยาวชนสร้างชาติพร้อมใจเป็นแกนนำ

โพสเมื่อ : Tuesday, August 1st, 2023 : 3.49 pm

 

อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการพลังเยาวชนสร้างชาติพร้อมใจเป็นแกนนำเพื่อสร้างเสริมให้เยาวชนตระหนักถึงคุณค่าและสร้างความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง

เมื่อเวลา 13.00 น. วันนี้ (1 ส.ค.66) นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพลังเยาวชนสร้างชาติพร้อมใจเป็นแกนนำ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 2 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรม เดอะบริษา บีช รีสอร์ท เขาหลัก อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา โดยมีนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่าในจังหวัดภูเก็ต จํานวน 83 คน รวมถึงครูผู้ควบคุม และผู้เกี่ยวข้อง จํานวน 20 คน จากโรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502), โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต, โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย, โรงเรียนสตรีภูเก็ต, โรงเรียนกะทู้วิทยา, โรงเรียนเมืองถลาง, วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ภูเก็ต

ทั้งนี้เนื่องจาก อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการฯ ครั้งนี้ เพื่อสร้างเสริมให้เยาวชนตระหนักถึงคุณค่าและสร้างความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้กระบวนการประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางการเมืองในทิศทางที่เหมาะสม เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ เข้าถึงอัตลักษณ์วัฒนธรรมภูเก็ต เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้เยาวชนเป็นแกนนำเพื่อมีส่วนในการสร้างครอบครัวและชุมชนให้เข้มแข็งต่อไป