ส.นิสิตเก่าเกษตรศาสตร์ สาขาภูเก็ต ร่วมกับครือข่าย ส.ผู้สื่อข่าวภูเก็ต บริจาคแอลกอฮอล์ 2 ล้าน มล. ให้กับรพ.ต่างๆ  

โพสเมื่อ : Friday, April 17th, 2020 : 9.52 pm

สมาคมนิสิตเก่าเกษตรศาสตร์ สาขาภูเก็ต ร่วมกับภาคีเครือข่าย และสมาคมผู้สื่อข่าวภูเก็ต บริจาคแอลกอฮอล์ 2,000,000 มล. ให้กับโรงพยาบาลต่างๆ  ในโครงการ KU Phuket รวมใจต้านภัย COVID-19

วันนี้ ( 17 เม.ย.) เวลา 15:00 น. ณ โรงพยาบาลสนาม 1 สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขา ภูเก็ต โดย นายจิตติ อินทรเจริญ ร่วมด้วยภาคีเครือข่าย สภาอุตสาหกรรมภูเก็ต โดย นางเชิญพร กาญจนาสายะ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย โดยนางจันทร์เพ็ญ ตันอธิคม นายกฯ สมาคมผู้สื่อข่าวภูเก็ต โดยนายชนะ ถนอมศักดิ์ และ ผู้สนับสนุน ร่วมกันมอบแอลกอฮอล์ 2,000,000 มิลลิลิตรให้แก่โรงพยาบาลรัฐ อนามัย ท้องถิ่นและประชาชนทั่วไปในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ตามโครงการ KU Phuket รวมใจต้านภัย COVID-19

โดยมีตัวแทนจาก 9 องค์กรเอกชน ประกอบด้วยนายธนูศักดิ์ พึ่งเดช ประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ต นางสาวเชิญพร กาญจนสาย ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต นายสรายุทธ มัลลัม ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต นายภูมิกิตติ์ รักแต่งาม นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตนายก้องศักดิ์ คู่พงศกร นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ คุณพัทธนันท์ พิสุทธิ์วิมล นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดภูเก็ต

นางสุพัตรา จารุอริยานนท์ นายกสมาคมโรงแรมหาดป่าตอง นางสาวอังคณา ธเนศวิเศษกุล นายกสมาคมโรงแรมหาดกะตะกะรน นายมโนสิทธิ์ แจ้งจบ นายกสมาคมที่พักบูติคภูเก็ต นางรัตนดา ชูบาล นายกสมาคมสปาเพื่อสุขภาพจังหวัดภูเก็ต และนายนิพนธ์ เอกวานิช ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด

และผู้อำนวยการโรงพยาบาลต่างในภูเก็ต ตัวแทนจากโรงพยาบาลสนามภูเก็ต และ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต โรงพยาบาลป่าตอง พญ.เหมือนแพร บุญล้อม โรงพยาบาลถลาง โรงพยาบาลฉลอง และโรงพยาบาล อบจ. ภูเก็ต