สุดยอด ! ทีม USA คณะวิเทศศึกษาคว้ารางวัลชนะเลิศ คฑากรและผู้นำเชียร์

โพสเมื่อ : Friday, February 7th, 2020 : 2.51 pm

 ทีม USA คณะวิเทศศึกษาชนะเลิศการแข่งขัน คฑากรและผู้นำเชียร์ ในการแข่งขันกีฬาสี บลู เกมส์ ครั้งที่ 20 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

รศ.ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เป็นประธาน เปิดการแข่งขันกีฬาสีบลู เกมส์ ครั้งที่ 20 ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งทางองค์การบริหาร องค์การนักศึกษา ได้จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม -5 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมี นายชญานนท์ พลเพชร อุปนายกองค์การบริหาร องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นักศึกษา นักกีฬา เจ้าหน้าที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

นายชญานนท์ พลเพชร อุปนายกองค์การบริหาร องค์การนักศึกษา กล่าวว่า องค์การบริหาร องค์การนักศึกษา ได้จัดการแข่งขันกีฬาสีบลูเกมส์ ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีการแข่งขันกีฬา ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรของวิทยาเขตได้มีส่วนร่วมในการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์เพื่อเชื่อมความสามัคคีในแต่ละสาขาวิชาและผลิตนักศึกษาเพื่อให้มีประสิทธิภาพด้านการด้านการจรรโลงใจ ด้านความสามัคคี และความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา

การแข่งขันกีฬาสีบลูเกมส์ในครั้งนี้ มีกีฬาที่จัดการแข่งขัน 6 ประเภท ได้แก่ กีฬาฟุตบอล กีฬาฟุตซอล กีฬาวอลเลย์บอล เปตอง แบดมินตัน และบาสเก็ตบอล มีนักกีฬา และผู้เกี่ยวข้องจาก 3 คณะ และ 1 วิทยาลัย ได้แก่ คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  คณะการบริการและการท่องเที่ยว คณะวิเทศศึกษา  และวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์

ทั้งนี้ในส่วนของกิจกรรมไฮไลท์ การจัดแข่งขันกีฬาสีบลูเกมส์ ครั้งที่ 20 คือการแข่งขันประกวดคฑากร และ ผู้นำเชียร์ ซึ่งเป็นไฮไลท์ของการจัดแข่งขันกีฬาสีบลูเกมส์ ครั้งที่ 20 ที่ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี ผลปรากฏว่า ทีม USA  จากคณะวิเทศศึกษา ชนะเลิศทั้งการแข่งขันคฑากรและผู้นำเชียร์