สั่งปิดแล้ว! โรงแรมภูเก็ต หยุดโควิดระบาด

โพสเมื่อ : Friday, April 3rd, 2020 : 10.41 am


จังหวัดภูเก็ตออกประกาศสั่งปิดโรงแรมและที่พักทุกแห่งบนเกาะภูเก็ต มีผล 4 เมษายนนี้ ตามข้อเรียกร้องของผู้ประกอบการโรงแรม 6 องค์กรในภูเก็ต

 

ตามที่ผู้ประกอบการด้านโรงแรมและที่พัก ในจังหวัดภูเก็ต 6 องค์กร ซึ่งประกอบด้วย สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต สมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต สมาคมโรงแรมหาดป่าตอง สมาคมโรงแรมหาดกะตะกะรน และสมาคมที่พักบูติคจังหวัดภูเก็ต นำโดย นายก้องศักดิ์ คู่พงศกร นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ นายมโนสิทธิ์ แจ้งจบ นายกสมาคมที่พักบูติคจังหวัดภูเก็ต ได้ยื่นหนังสือต่อ นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต และประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต เพื่อขอให้พิจารณามาตรการปิดสถานประกอบการโรงแรมและที่พักทุกประเภทเป็นเวลา 60 วัน หรือตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา

ล่าสุดเมื่อวันที่ 2 เม.ย.ที่ผ่านมา จังหวัดภูเก็ตได้ออกประกาศปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด-19 ปิดโรงแรมที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2547 ทุกประเภท และสถานประกอบการในลักษณะเดียวกัน ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2563 เป็นต้นไป ยกเว้นโรงแรมที่ทางราชการใช้เป็นโรงพยาบาลสนาม หรือใช้เป็นสถานที่ในการกักกันเพื่อสังเกตอาการ หรือใช้เพื่อประโยชน์อื่นใดในทางราชการในการแก้ไขปัญหาตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม การแพร่ระบาดจากโควิด – 19

 

สำหรับโรงแรมที่มีผู้เข้าพักอยู่ก่อนที่ทางจังหวัดจะออกประกาศสั่งปิดให้พักต่อไปได้จนกว่าผู้เข้าพักจะแจ้งออกจากห้องพักจนหมด ถึงให้ปิดตามประกาศของจังหวัด โดยทางโรงแรมจะต้องแจ้งจำนวนผู้เข้าพักให้ที่ทำการปกครองจังหวัดภูเก็ตทราบ เพื่อตรวจคัดกรองผู้เข้าพักทุกคน หากพบผู้เข้าพักรายใดมีอาการเข้าข่ายต้องเฝ้าระวังติดเชื้อโวรัสโควิด จะมีการควบคุมตัวไปกักเพื่อรอสังเกตอาการต่อไป