สรุปแล้ว!ถนนสายใหม่ทำ 12 เลน ใช้งบกว่า 5 พันล้าน สาคู-เกาะแก้ว

โพสเมื่อ : Tuesday, September 6th, 2016 : 1.30 pm

 

สรุปแนวเส้นทางและรูปแบบ ถนนแนวใหม่สายบ้านสาคู – บ้านเกาะแก้ว ระยะทาง 22 กิโลเมตร จุดเริ่มต้นใกล้เทคนิคถลาง-เกาะแก้ว เป็น 12 ช่องจราจรรวมเลนจักรยาน กว้าง 80 เมตร ใช้งบกว่า 5 พันล้านบาท วางแผนสร้างแล้วเสร็จภายในปี 2565 นี้

IMG_1860

วันนี้ (6 ก.ย.) นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดการประชุมสรุปผลการคัดเลือกแนวเส้นทางและรูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสมของโครงการงานสำรวจออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางหลวงแนวใหม่ สายบ้านสาคู – บ้านเกาะแก้ว อ.เมือง จ.ภูเก็ต เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนชาวภูเก็ต เป็นครั้งที่ 2 เนื่องจากขณะนี้ทางกรมทางหลวงได้ดำเนินสรุปผลการคัดเลือกแนวเส้นทาง และรูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสมของโครงการแล้วเสร็จ โดยมีนายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ ปลัดจังหวัดภูเก็ต นายสุรชัย ชัยวัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ต นายไพศาล สุวรรณรักษ์ วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ กรมทางหลวง หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนชาวภูเก็ต เข้าร่วมเป็น ณ.ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

IMG_9500

เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าของโครงการ ที่ขณะนี้ทางกรมทางหลวงได้สรุปผลการคัดเลือกแนวเส้นทางและรูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสมของโครงการเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในพื้นที่โครงการได้รับทราบข้อมูลข่าวสารความก้าวหน้าของโครงการเป็นระยะ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ตลอดจนแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในพื้นที่ และข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานสำรวจและออกแบบรายละเอียดโครงการ

IMG_9496

นายไพศาล สุวรรณรักษ์ วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ กรมทางหลวง กล่าวว่า ตามที่กรมทางหลวงได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาทำการศึกษาออกแบบโครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางหลวงแนวใหม่ สายบ้านสาคู-บ้านเกาะแก้ว เพื่อแก้ปัญหาการจราจรในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ขณะนี้ทางกรมทางหลวงได้ดำเนินสรุปผลการคัดเลือกแนวเส้นทาง และรูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสมของโครงการแล้วเสร็จ เป็นถนน 6 ช่องจราจร พร้อมทางขนานอีก 4 ช่องจราจร และเลนจักรยาน 2 เลน กว้าง 80 เมตร ระยะทาง 22.7 กิโลเมตร เริ่มต้นเส้นทางที่บริเวณใกล้ๆกับวิทยาลัยเทคนิคถลาง ผ่านสวนป่าบางขนุน จุดตัดอำเภอถลาง จุดตัดอนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทรและสิ้นสุดโครงการที่บ้านเกาะแก้ว ห่างจากทางลอดแยกบางคูประมาณ 700 เมตร ซึ่งคาดว่าจะต้องใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวมทั้งทางยกระดับบริเวณจุดตัดอีก 5 จุด ไม่ต่ำกว่า 5,500 ล้านบาท ซึ่งตามแผนงานที่วางไว้ การศึกษาออกแบบจะแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2560 และก่อสร้างแล้วเสร็จภายในปี 2565 นี้

IMG_9501