ศิลปินภูเก็ต อาร์ตครับ จัดนิทรรศการภาพวาด ในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อแสดงถึงความจงรักภัคดี

โพสเมื่อ : Monday, October 23rd, 2017 : 12.59 pm

ศิลปินภูเก็ต อาร์ตคลับ จัดนิทรรศการภาพวาด พระอัจฉริยภาพในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อแสดงถึงความจงรักภัคดี และแสดงความอาลัยที่มีแด่พระองค์ท่าน

เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 23 ต.ค.นี้ ที่วงเวียนสะพานหิน (วงเวียนกระเฌอ) อ.เมืองภูเก็ต นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดนิทรรศการภาพวาด “พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร โดยมีนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าวรายงาน มีกลุ่มศิลปินภูเก็ต อาร์ตคลับ (Phuket Art Club) ให้การต้อนรับ

 

นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าวว่า ด้วยกลุ่มศิลปินภูเก็ต อาร์ตคลับ (Phuket Art Club) ได้จัดตั้งและรวมกลุ่ม เพื่อสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะของจังหวัดภูเก็ต ให้มีความเข้มแข็ง ยั่งยืนและเพื่อเป็นการศึกษาและเปลี่ยน เผยแพร่ความรู้ ด้านศิลปะให้แก่นักเรียน นักศึกษา ประชาชน และร่วมดำเนินกิจกรรมต่างๆในการส่งเสริมสนับสนุนโดยร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆในการพัฒนาบุคคลและสร้างสรรค์เมือง ทางเทศบาลนครภูเก็ต จึงร่วมกับกลุ่มศิลปิน ภูเก็ต อาร์ตคลับ (Phuket Art Club) จัดนิทรรศการภาพวาด “พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตรเพื่อแสดงถึงความจงรักภัคดี และแสดงความอาลัยที่มีแด่พระองค์ท่าน และเป็นกิจกรรมแรกและเป็นจุดเริ่มต้นของกลุ่มศิลปิน ภูเก็ต อาร์ตคลับ ที่ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐคือเทศบาลนครภูเก็ต เพื่อสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะ อันแสดงถึงพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านที่สร้างคุณูปการต่างๆ เป็นที่ประจักษ์แก่นานาประเทศ โดยภาพวาดดังกล่าวมีทั้งสิ้น 11 ภาพ จากศิลปินจำนวน 26 คน ทุกภาพล้วนมีความหมายและแรงบันดาลใจของจิตกรที่แตกต่างกันไปและเป็นนิมิตหมายอันดีในการที่จะสร้างสรรค์ผลงานให้เป็นที่ประจักษ์และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมต่อไปในอนาคต