ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต จัดเก็บขยะ บริเวณชายหาดกะรน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมฯ

โพสเมื่อ : Friday, July 29th, 2016 : 11.38 am

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต จัด”โครงการชายหาดสะอาดสวยใส ด้วยหัวใจอาสา เด็กและเยาวชน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ครบ 64 พรรษา” ที่หาดกะรน ต.กะรน

DSC_1062

วันที่ 28 ก.ค.นี้ ที่ชายหาดกะรน ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายชาติชาย สุขไสย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการ“ชายหาดสะอาดสวยใส ด้วยหัวใจอาสา เด็กและเยาวชน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ครบ 64 พรรษา” โดยมีนายวงศ์นันท์ วิวัฒน์วานิช ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต กล่าวรายงาน มีนายอิทธิพร สังข์แก้ว รองนายกเทศมนตรีตำบลกะรน นายราเชน พันธกิจ ปลัดเทศบาลตำบลกะรน นายชัยยศ ปัญญาไวย ประธานสภาทนายความจังหวัดภูเก็ต สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกะรน ตำรวจสภ.กะรน พี่น้องชาวตำบลกะรน และเยาวชนร่วมด้วยจำนวนมาก

DSC_1066

นายวงศนันท์ วิวัฒน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาสำคัญควบคู่กับการพัฒนา ความเจริญก้าวหน้า กล่าวคือ การพัฒนายิ่งรุดหน้า ปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและภาวะมลพิษก็ยิ่งก่อตัวและทวีความรุนแรงมากขึ้น จะเห็นได้ว่านโยบาลรัฐบาลปัจจุบันกำหนดให้หน่วยงานราชการเร่งรัดควบคุมมลพิษ ขยะ น้ำเสีย ที่เกิดจากผลิตการบริโภค เพื่อสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ประชาชนโดยให้ความสำคัญกับการเร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการจัดการขยะ นอกจากนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตมีนโยบายเพิ่มมาตรฐานของเมืองด้านต่างๆ เพื่อรองรับการพัฒนา สร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยว การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากจังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยว เพื่อให้การท่องเที่ยวเกิดความยั่งยืน ดังนั้น การรักษาความรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยสถานที่สาธารณะและแห่งท่องเที่ยว จึงเป็นภารกิจสำคัญ

DSC_0035

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต จึงร่วมกับสำนักคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต จัดทำโครงการ“ชายหาดสะอาดสวยใส ด้วยหัวใจอาสา เด็กและเยาวชน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ครบ 64 พรรษา”ขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติฯถวาย เป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามบรมมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพและเพื่อปลูกฝังให้เด็กเยาวชนที่อยู่ในกระบวนการพิจารณาคดีของศาล มีจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ เพื่อส่วนรวม รักธรรมชาติ และมีจิตสำนึกที่ดีที่จะร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตให้ยั่งยืนต่อไป

DSC_0021