ราชภัฎภูเก็ต จัดกิจกรรม “สู่ฟ้าเสวยสวรรค์ 365 วัน แด่องค์ราชันภูมิพล

โพสเมื่อ : Friday, October 13th, 2017 : 5.11 pm

ราชภัฎภูเก็ต จัดกิจกรรม  3 กิจกรรมหลัก“สู่ฟ้าเสวยสวรรค์ 365 วัน แด่องค์ราชันภูมิพล ระหว่างวันที่ 1 -29 ต.ค. ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

ระหว่างวันที่ 1 -29 ต.ค. นี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับพระราชทานนาม ราชภัฏ” ซึ่งมีความหมาย ว่า คนของพระราชา ข้าแห่งแผ่นดิน ได้จัดกิจกรรม “สู่ฟ้าเสวยสวรรค์ 365 วัน แด่องค์ราชันภูมิพล” ขึ้น ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  เพื่อร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และ เพื่อถวายความอาลัยแด่พระมหากษัตริ์ ผู้ยิ่งใหญ่ของอาณาประชาราษฎร์

ซึ่งภายในงานมีการจัดกรรมหลัก 3 กิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรม “ดาวเรืองบานสะพรั่ง ถวายอาลัยพ่อภูมิพล จัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 ต.ค. ซึ่งเป็นกิจกรรมร่วมใจปลูกดอกดาวเรือ ซึ่งเป็นสีวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อใช้ประดับสถานที่ราชการ หรือสถานที่ที่เหมาะสมอื่นๆ ให้บานสะพรั่งในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ และเพื่อแสดงความจงรักภักดีและเป็นการเทิดพระเกียรติเนื่องจากดอกดาวเรืองเป็นดอกไม้ที่ปลูกง่ายโตเร็วและทนทาน เปรียบเสมือนพระจริยวัตรของพระองค์ท่านที่เรียบง่าย พอเพียง แต่พัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าอยู่เสมอ ความดีงามสูงส่งนี้ประทับไว้ในใจของคนไทยนานเท่านานดั่งดาวเรือบานสะพรั่ง

 

ส่วนกิจกรรมที่ 2 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 ต.ค.ที่ผ่านมา คือ กิจกรรม “สู่ฟ้าเสวยสวรรค์ 365 วัน แด่องค์ราชันภูมิพล โดยมีนายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี เปิดกิจกรรม มีนายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ภาครัฐ เอกชน ครู อาจารย์ นักเรียนนักศึกษาเข้าร่วม

ภายในงายจัดให้มีกิจกรรมการอัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ และบทเพลงเทิดพระเกียรติ บรรเลงโดยวงซิมโฟนิก มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต   การแสดงชุด “พระองค์จะสติตอยู่ในหัวใจไทยนิรันดร์ โดยสาขาวิชาศิลปะการจัดการแสดงและการวาดภาพ “วาดด้วยใจ พ่อของไทย พ่อของเรา “

นอกจากจากนั้น ทุกๆวัน ตั้งแต่วันที่ 1 – 29 ต.ค. ตั้งแต่เวลา 08.00 -16.00 น.มีการจัดนิทรรศการมีชีวิตเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ ด้านต่างๆ ณ วงเวียนภิรมย์รัตน์ และ สำนักงานศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต