รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เผยยังเดินหน้า “Phuket Sandbox”ได้ มั่นใจระบบสาธารณสุขภูเก็ตดี

โพสเมื่อ : Thursday, July 29th, 2021 : 2.29 pm

รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เผยยังเดินหน้าโครง “Phuket Sandbox” ได้ มั่ย ระบบจัดการสาธารณสุขของภูเก็ตดี สามารถเดินต่อได้ เร่งหารือแนวทางขับเคลื่อนจังหวัดภูเก็ตเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด  19 ในพื้นที่ ให้คลีนแอนด์เคลียร์

นพ.ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากการรวบรวมข้อมูลในส่วนของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาภูเก็ต ตามโครงการ Phuket Sandbox ยังไม่พบการแพร่เชื้อจากนักท่องเที่ยวไปสู่ประชาชนภูเก็ต และจากประชาชนไปสู่นักท่องเที่ยว และการควบคุมป้องกันโรคในกลุ่มนักท่องเที่ยว ทำได้อย่างดี ทำให้ Phuket Sandbox ของจังหวัดภูเก็ตยังคงเดินหน้าต่อไปได้

นอกจากนี้ยังพบข้อมูลว่าการที่ประชาชนในจังหวัดภูเก็ตได้รับการฉีดวัคซีนมากกว่า 70% ทำให้ผู้ติดเชื้อโควิค 19 ที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว มีอาการไม่หนักอยู่ในเกณฑ์สีเขียว  และในส่วนของจังหวัดภูเก็ตมีการควบคุมโรคได้ดี เพราะมีการนำตัวกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเข้ารับการกักตัว ณ สถานที่ของรัฐคือ LQ  ของจังหวัดภูเก็ตที่เป็นจุดแข็งที่ทำให้การควบคุมโรคมีประสิทธิภาพ โดยการดำเนินการที่มีการนำผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเข้ามาอยู่ก่อนจากนั้นรอผลตรวจ เมื่อผลตรวจเป็นบวกก็จะเข้ารับการรักษาทันทีและสามารถทำให้กลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงดังกล่าวไม่ไปกระจายแพร่เชื้อให้กับบุคคลอื่นๆ

แต่อย่างไรก็ตามจากจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มสูงขึ้น อยากจะให้จังหวัดภูเก็ตจัดหาสถานที่กักตัว LQ  ของจังหวัดภูเก็ต เพิ่มให้ได้ 1,500 ห้อง เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือ เพราะขณะนี้ปัจจัยสำคัญในการสกัดโรค คือการ ให้กำนันผู้ใหญ่บ้านเครือข่าย อสม.ลงพื้นที่เชิงรุก ชุมชนเพื่อค้นหากลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงหรือกลุ่มผู้ติดเชื้อให้เข้าสู่กระบวนการรักษาเพื่อหยุดการแพร่ระบาดให้ได้

 

นพ.ขจรศักดิ์ กล่าวต่อไปว่า โดยสรุปภาพรวมการมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิดในส่วนของจังหวัดภูเก็ต ถือว่าที่ผ่านมาการดำเนินงานของจังหวัดภูเก็ต ถือว่า ทำได้ดีและขอยืนยัน ว่า โครงการ“Phuket Sandbox”  ของจังหวัดภูเก็ตจะยังคงเดินหน้าต่อไป หลังจากนี้กระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช จะประเมินสถานการณ์ของจังหวัดภูเก็ต อย่างต่อเนื่องต่อไป

สำหรับมาตรการการควบคุมโรคของจังหวัดภูเก็ตในขณะนี้ได้ดำเนินการตามมาตรการส่วนบุคคล D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด ควบคุมโรคได้รวดเร็ว เฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง โดยการสุ่มตรวจในสถานที่เสี่ยง เช่น แคมป์คนงาน สถานบริการ โรงงาน และ ไม่ให้เคลื่อนย้ายแรงงานไม่รับแรงงานใหม่ รวมทั้ง ทำ Bubble and Seal ในแคมป์ก่อสร้าง ที่มีผู้ติดเชื้อโควิด 19

ส่วนมาตรการต่อไปที่จะต้องดำเนินการ คือ ให้สำรวจแคมป์คนงานทั้งหมดในจังหวัดภูเก็ต จัดตั้ง “Camp Manager และ ระบบเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค ให้จัดหาที่พักให้เพียงพอ จัดทำทะเบียนการเข้า-ออก มีผู้ควบคุม จัดให้มีร้านค้าสวัสดิการในที่พัก มีรถรับ-ส่ง มีการตรวจวัดอุณหภูมิ สวมหน้ากากให้ถูกต้อง ก่อนเข้า-ออก ทุกวัน เพื่อป้องกันไม่ให้มีการแพร่ระบาดในกลุ่มคนงานตามแคมป์ ต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต